Knarkare är också människor


En rapport om narkotikapolitik från vänsterpartiets riksdagsgrupp 2007

Den här rapporten är framtagen av Vänsterpartiets riksdags ledamöter i justitieutskottet och socialutskottet. I den process som har lett fram till rapporten har vi, för att inhämta syn punkter och öka vår kunskap, träffat en rad organisationer, företrädare för verksamheter inom behandlings- och förebyggande arbete och andra aktörer som på olika sätt arbetar med narkotikapolitik. Deras bidrag i vårt arbete har varit mycket värdefullt.

Vi vill här betona att denna rapport inte har statusen av ett politiskt program där Vänsterpartiets politik slås fast. Istället utgör den ett underlag för en diskussion i partiet som sammantaget kan ge oss förutsättningar att utveckla vårt arbete med dessa viktiga frågor i riksdagen. Vi anser också att Vänsterpartiet behöver ett nytt modernt drogpolitiskt program som tar upp både narkotika och alkoholpolitik.

Vi gör i den här rapporten inte anspråk på att ta ett helhetsgrepp på narkotikapolitiken, utan tar upp ett antal politiska knäckfrågor och lämnar förslag på hur partiet bör ställa sig.

Ladda ned rapporten ”Knarkare är också människor” här (pdf)