Internationellt program


En bättre värld är nödvändig och möjlig!

Den internationella solidariteten är en bärande princip för vänsterpartiet och en väsentlig del av vårt arbete. Vi vill bygga en världsordning där alla människors lika rätt till ett värdigt liv respekteras. Vi arbetar för en värld där vi löser konflikter med fredliga medel och lever i samklang med naturen. Vi arbetar för socialism och jämlikhet mellan kvinnor och män. För detta krävs att vi arbetar gemensamt, i arbetarrörelsens traditionella organisationer, i kvinnorörelsen och den internationella miljö och rättviserörelsen. Vårt arbete måste bygga på respekt för andra länders folk och deras kunskaper, erfarenheter och möjligheter samt att de mänskliga rättigheterna i alla sammanhang har företräde.

Ladda ner Vänsterpartiets internationella program som pdf-fil här