Ekologisk-ekonomiska programmet – Delrapport 1


Kongressen 2012 beslutade att ett ekologiskt-ekonomiskt program som ”visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser” ska tas fram. Partistyrelsen framhåller att detta är ”det tyngsta politiska programarbete” som görs under kongressperioden och att ”det ekologisk-ekonomiska programmet ska utgöra utgångspunkten kring hur Vänsterpartiet hanterar frågor kring ekologi och ekonomi.” Direktiven för etapp 1 uppdrar att beskriva ”utgångsläget både vad gäller ekologi och ekonomi”. PS uttrycker att man vill få en genomlysning av de ekologiska utmaningar, risker och öppningar vi står inför, och en redogörelse för de ekonomiska processerna – och synsätt – som bidrar till de ekologiska kriserna. Centralt är både att få en helhetsbild av utmaningarna inom ekologi respektive ekonomi men även att få en bild av kopplingarna mellan skeenden inom sociosfären (produktion, konsumtion, cirkulation) och biosfären. Denna rapport ger en genomlysning av utgångsläget som bildar avstamp för det fortsatta arbetet.

Ladda hem ”Ekologisk-ekonomiska programmet – Delrapport 1” här (pdf)