Låt mobilföretagen betala för täckning i glesbygd


Vänsterpartiet föreslår att mobilföretagen ska vara med och betala för utbyggnaden av mobilnätet även på platser där det inte är kommersiellt lönsamt. Avgiften ska beräknas som en procentsats på omsättningen.
– Vi anser att det är rimligt att mobilföretagen, som tjänar väl på mobil telefoni i tättbefolkade delar av Sverige, också är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande Vänsterpartiet.

Den bristande mobiltäckningen i glesbygden är ett allt större problem. Lantbrukare, samer, skogsnäring, forskare och småföretagare har länge krävt satsningar på en utbyggnad. Istället monterar nu Telia ner den fasta telefonin på landsbygden trots att den digitala telefonin som ska ersätta den inte fungerar tillfredsställande.
– Sviktande service och infrastruktur är huvudorsaken till att delar av landet förtvinar och människor flyttar. Det är uppenbart att marknadskrafterna inte förmår lösa den här situationen utan lämnar många privatpersoner och företag utan täckning.
– För att vända utvecklingen är det nödvändigt att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande telefoni, säger Jonas Sjöstedt.

För mer information:

Åsa Mattsson, pressansvarig (V) 070 – 338 25 39

Vänsterpartiets presstjänst 070 – 620 00 64

7 kommentarer till “Låt mobilföretagen betala för täckning i glesbygd”

 1. Jan Boljang

  ”Den bristande mobiltäckningen i glesbygden är ett allt större problem.” Borde inte Vänsterpartiet i stället kräva att mobiltillverkare ska göra bättre antenner i själva mobiltelefonen. För närvarande försämras denna antenn till förmån för design och miniatyrisering. Var mottagarens antenn känsligare så behövs inga fler master. Fler master är dessutom ett resursslöseri med naturresurser som förstör vår natur.Varför gå Telekombolagens intressen med fler master och dyrare abonnemang/avgifter? De kommer att ta ut sina omkostnader på konsumenterna i vilket fall som helst. Och var ska de elöverkänsliga ta bo? Detta är en form av diskriminering.
  Att kräva fler master är en kortsiktig populistisk politik som inte är värdigt Vänsterpartiet.

 2. jb

  Att Telia som är ett statligt bolag inte ser till att människor kan ringa måste ju bero på att det är fel i deras ledning och att staten inte tar ansvar och sätter ner foten. Är det bara vinstintresse nu för tiden? Låt staten stå för master och täckning och vill andra bolag etablera sig där så får dom helt enkelt betala en del för masten och sånt.

  • Kaare Naess

   Telia är väl inte ett statligt bolag, eller har JAG missat något väsentligt?
   Planekonomi har ju inte funkat så bra historiskt men det kanske funkar bättre nu helt plötsligt. Erfarenheten säger annars att om man gör och tänker som man alltid gjort så blir resultatet ju, ja tyvärr, precis som förut.

 3. Lotta Erlandsson

  Det är bättre att kräva att det fasta nätet får vara kvar och att det underhålls bättre, eller att alla ska ha tillgång till fast bredband innan det fasta nätet rivs. De få fläckar som ännu inte täcks av mobilmasternas strålning behövs för att de som blir sjuka av strålningen ska kunna bo någonstans. Jag tycker att ett parti som utger sig för att vara ett humanistiskt miljöparti verkligen borde ha en mer avvaktande inställning till mobiltekniken. Den är miljöförstörande och strålningen är skadlig för människor och andra levande organismer. Tekniken har skickligt dyvlats på oss av kapitalismen utan att någon ifrågasatt dess miljökonsekvenser och jag är mycket besviken på Vänsterpartiet för detta utspel.

 4. Lotta Erlandsson

  Det krävs ett förtydligande från Vänsterpartiets sida.Nedmonteringen och försämringen av de fasta telekommunikationerna måste stoppas. På landsbygden behöver vi fungerande fast telefoni och inga dåligt fungerande digitala lösningar. Alla borde ha rätt till fungerande, säker telefoni. När det gäller driftsäkerhet är den fasta telefonin i kopparkabel helt utan konkurrens. Den fungerar även vid strömavbrott, och den är miljövänlig.

 5. marant

  Tillgång till telefoni är en förutsättning för landsbygdens fortlevnad. De senaste åren finns flera exempel på att master på landsbygden runt om i landet stängts ned utan att de mobila ersättningslösningarna har fungerat. På många platser är mobiltäckningen bristfällig och marknadskrafterna klarar inte att erbjuda möjlighet till mobiltelefoni i stora delar av vår landsbygd. Vänsterpartiet anser att staten bör garantera fast telefoni och bra mobiltäckning i hela landet. En avgift bör införas för samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentsats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt./Vänsterpartiet

 6. marant

  Vänsterpartiet respekterar att människor känner oro inför den snabba teknikutvecklingen och att enskilda individer upplever att den trådlösa tekniken har negativa effekter på deras hälsa. Men politiska beslut behöver grunda sig i vetenskap och beprövad erfarenhet, som vi har uttryckt det i andra sammanhang. Vi ser också stora möjligheter med trådlös teknik. Genom en fortsatt utbyggnad av mobilnätet och annan trådlöskommunikation kan vi förbättra möjligheterna för människor och bo och arbeta i hela Sverige. Vi anser alltså att man bör respektera och visa hänsyn till människors oro när det gäller eventuella risker som strålning kan innebära. Vi tar dock inte aktivt ställning för en forskningsståndpunkt som har tveksamma empiriska belägg och stödjer därför inte heller krav på strålningsfria zoner eller liknande restriktioner./Vänsterpartiet