Styrelsen


Emil Broberg, gruppledare, ordinarie
070 622 87 07, [email protected]

Anna Hövenmark, ordinarie
070 611 71 92, [email protected]

Ida Legnemark, ersättare
073 627 03 56, [email protected]

Beredningar och delegationer

Beredningen för demokratifrågor

Hanna Thomé, vice ordförande
0709 13 46 61, [email protected]

Beredningen för e-samhället
Yasmine Posio Nilsson, ordinarie
076 209 16 51, [email protected]

Beredningen för internationella frågor
Ann-Margarethe Livh, ersättare
076 122 91 03, [email protected]

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
Ann-Marie Wallouch, ordinarie
073-052 14 12, [email protected]

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Eva Olofsson, ordinarie
031-14 31 06, [email protected]

Håkan Jörnehed, ersättare
070 737 41 20, [email protected]

Beredningen för samhällsbyggnad
Sebastian Wiklund, ordinarie
0708 43 93 41, [email protected]

Evalena Öman, ersättare
076 622 93 46, [email protected]

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Ulrika Edman, ordinarie
0738 43 01 07, [email protected]

Mats Einarsson, ersättare
0734 21 87 84, [email protected]

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Brittis Benzler, ordinarie
070 447 67 71, [email protected]

Sara Högelius, ersättare
0705 63 92 09, [email protected]

Beredningen för utbildningsfrågor
Vasiliki Tsouplaki, ordinarie
073-696 92 48, [email protected]

Elisabeth Zachrisson, ersättare
070 576 17 61, [email protected]

Revisionsdelegationen
Marianne Ericsson, ordinarie
076 180 79 21, [email protected]

Sjukvårdsdelegationen
Sara Svensson, ordinarie
0709 13 44 10, [email protected]

Linda Fleetwood, ersättare
070 265 63 25, [email protected]

Övriga uppdrag

Arbetsutskottet
Emil Broberg, ordinarie
070 622 87 07, [email protected]

Regionkommittén
Xamuel Halfvars, ersättare
076 049 94 04, [email protected]

Gruppens sekreterare

Yasmine Carlsson
070-242 24 45, [email protected]