Vänsterpartiets centrala partikansli ligger i Stockholm med besöksadress Kungsgatan 84. Här jobbar ett fyrtiotal personer med politik, kommunikation och organisation.

Telefon, växel: 08-654 08 20
E-post: [email protected]
Postadress: Box 12660, 112 93 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 84, Stockholm

Presskontakt
Till Vänsterpartiets presskontakt kan du som är journalist ringa för att få svar på frågor eller för att få kontakt med någon av våra politiker.
Telefon: 070-620 00 64 (Det går inte att skicka sms till detta nummet)


Intern kontaktinformation


Talarförmedlingen
Till Talarförmedlingen kan du höra av dig om du vill ha hjälp med att hitta en vänsterpartistisk talare, föredragshållare eller seminariedeltagare. Vi tar emot förfrågningar både från externa arrangörer och våra egna partiföreningar. Om du är ute i god tid är chansen större att vi lyckas hjälpa dig.
E-post: [email protected]
Telefon: Gunnar Friberger 08-786 40 34

Partirådgivningen
Till Partirådgivningen kan du som medlem höra av dig med frågor kring allt som rör exempelvis våra stadgar eller hur man bör arbeta i partiföreningen eller fullmäktigegruppen. Det går också bra att be om råd om hantering av konflikter.
E-post: [email protected]
Telefon: Gunnar Friberger 08-786 40 34

Vänsterskolan
Till Vänsterskolan kan du höra av dig med frågor kring allt som rör Vänsterpartiets kurser och studieverksamhet.
E-post: [email protected]
Telefon: John Hörnquist 070-240 49 97

Medlemsservice
Till Medlemsservice kan du höra av dig med frågor rörande vårt medlemsregister eller statistik kring våra medlemmar.
E-post: [email protected]
Telefon: Helene Palm-Ekberg 08- 786 42 61


Säkerhetsansvarig
Till Vänsterpartiets säkerhetsansvarige hör du av dig när du vill fråga något kring säkerheten vid ett arrangemang som du är ansvarig för eller när någon partimedlem blivit utsatt för hat eller hot.
Telefon: Emil Lindahl Persson 073-049 63 00

International Secretary
You can contact the International Secretary of The Left Party of Sweden.
E-mail: [email protected]
Telephone: Mikael von Knorring +46-8-786 46 53

Webshopen
Från webshopen kan Vänsterpartiets partiföreningar beställa aktuellt material. Vänsterpartiets webshop hittar du här. Har du frågor eller synpunkter på webshopens innehåll, använd dig av kontaktuppgifterna nedan.
E-post: [email protected]
Telefon: Martin Hedlund 08-786 41 83

Kvinnonätverket
Vänsterpartiets kvinnonätverk har till uppgift att stötta kvinnor och utveckla internfeminismen på alla nivåer inom partiet. Kvinnonätverket som tillkom efter ett kongressbeslut består av en styrgrupp med ordförande som utses av Partistyrelsen samt nätverksansvariga som utses av varje distrikt. Att organisera kurser i internfeminism och retorik för kvinnor är en del av kvinnonätverkets verksamhet.
Du som är internfeministiskt ansvarig i ditt distrikt eller annars vill boka en kurs till din partiförening eller ditt distrikt via kvinnonätverket är välkommen att skriva till e-post adressen nedan.
E-post: [email protected]


Central stab

Sofia Johansson, kanslichef
Arbetstelefon: 08-786 62 76, mobil: 0739-06 12 21
E-post: [email protected]

Bo Leinerdal, ekonomiansvarig
Arbetstelefon: 08-617 51 71, mobil: 070-582 24 80
E-post: [email protected]

Birthe Karlsson, partikassör
Arbetstelefon: 08-617 51 63
E-post: [email protected]

Margareta Rooth, PS/VU-sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 69, mobil: 070-513 84 51
E-post: [email protected]

Mia Vendalia, växel, administration
Arbetstelefon: 08-654 08 20
E-post: [email protected]

Thomas Sjöstrand, löneadministratör
Mobil: 073-036 16 00
E-post: [email protected]

Johanna Granbom, politisk sekreterare (vik)
Mobil: 070-298 57 56
E-post: [email protected]


Enheten för kommunikation och utåtriktat arbete

Marie Antman, enhetschef
Arbetstelefon: 08-786 49 30, mobil 070-297 85 10
E-post: [email protected]

Maria Carlsson, redaktör magasinet RÖTT
Arbetstelefon: 08-786 53 68, mobil: 076-816 53 68
E-post: [email protected]

Anders Falk, IT
Arbetstelefon: 08-617 51 50, mobil 070-273 12 18
E-post: [email protected]

Tommy Gabrielsson, pressekreterare, webbredaktör
Mobil: 070-680 01 05
E-post: [email protected]

Johannes Klenell, pressekreterare
Mobil: 070-242 24 45
E-post: [email protected]

Jill-Marie Linder, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 59 28, mobil: 070-584 75 85
E-post: [email protected]

Hanna Löfqvist, pressekreterare
Mobil: 076-886 53 63
E-post: [email protected]

Åsa Mattsson, pressekreterare
Arbetstelefon: 08-786 63 61, mobil: 070-338 25 39
E-post: [email protected] 

Oscar Nelson, pressekreterare
Arbetstelefon: 072 454 54 85
E-post: [email protected]

Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt
Mobil: 073-076 22 90
E-post: [email protected]

Örjan Rodhe, politisk sekreterare för Jonas Sjöstedt
Mobil: 073-781 09 57
E-post: [email protected]

Agnes Stuber, pressekreterare, bildredaktör/formgivare magasinet RÖTT
Mobil 070-152 57 50
E-post: [email protected]

Jonas Wikström, pressekreterare
Arbetstelefon: 08-786 55 20
E-post: [email protected]


Enheten för ledamotsstöd

Marie Näslund, enhetschef
Arbetstelefon: 08-786 64 06, mobil: 070-810 56 76
E-post: [email protected]

Kristina Boström-Carlbäck, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 55 66, mobil: 072-524 70 33
E-post: [email protected]

Johan Dellensjö, politisk sekreterare
Arbetsmarknadsutskottets frågor och bostadspolitik
Arbetstelefon: 08-786 55 54, mobil: 072-527 55 54
E-post: [email protected]

Peter Ekelund, politisk sekreterare
Miljö- och jordbruksutskottets- samt trafikutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-7864824, mobil: 072-523 79 02
E-post: [email protected]

Dina Fraggidou, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 64 53, mobil: 070-281 79 34
E-post: [email protected]

Jan Gustafsson, politisk sekreterare
Finansutskottets, skatteutskottets frågor samt budgetfrågor/förhandlingsgruppen
Arbetstelefon: 08-7864565, mobil: 072-225 57 56
E-post: [email protected]

Jenny Johansson, politisk sekreterare
Socialförsäkringsutskottets frågor och migrationsfrågor
Arbetstelefon: 08-786 54 63, mobil 076-876 54 63
E-post: [email protected]

Matilda Johansson, politisk sekreterare
Justitieutskottets-, konstitutionsutskottets- samt kulturutskottets frågor
Arbetstelefon: 08-786 53 27, mobil: 070-612 89 76
E-post: [email protected]

Tove Liljeholm, politisk sekreterare
Utrikesutskottets, försvarsutskottets och näringsutskottets frågor (ej energifrågor)
Arbetstelefon: 08-786 64 70, mobil 073-816 64 70
E-post: [email protected]

Elin Melander, politisk sekreterare
Utbildningsutskottets och civilutskottets frågor (ej bostadsfrågor)
Arbetstelefon: 08-786 52 44, mobil: 070-526 52 44
E-post: [email protected]

Klara Persson, politisk sekreterare
Socialutskottets frågor och energifrågor
Föräldraledig

Olle Svahn, politisk sekreterare
Föräldraledig


Enheten för organisation

Emil Lindahl Persson, enhetschef
Mobil: 0730-496 300
E-post: [email protected]

Helene Ekberg, administrativ sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 42 61
E-post: [email protected]

Féline Flodin, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 52 35
E-post: [email protected]

Martin Hedlund, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 41 83
E-post: [email protected]

Gunnar Friberger, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 40 34
E-post: [email protected]

Lisa Rasmussen, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-786 63 04, mobil: 072-736 63 04
E-post: [email protected]

Josefin Nauri, politisk sekreterare
Mobil: 072-523 66 00
E-post: [email protected]

Dina Viksten Abrahamson, politisk sekretare
Arbetstelefon: 08- 617 51 03, mobil: 070-220 65 60
E-post: [email protected]

Mikael von Knorring, internationell sekretare
Arbetstelefon: 08- 786 46 53
E-post: [email protected]


Enheten för politikutveckling

John Hörnquist, enhetschef
Arbetstelefon: 08-617 51 09, mobil: 070-240 49 97
E-post: [email protected]

Tommy Jansson, politisk sekreterare 
Arbetstelefon: 08-617 51 83, mobil: 072-225 24 27
E-post: [email protected]

Gustav Olofsson, politisk sekreterare
Mobil: 070-252 08 78
E-post: [email protected]

Anna Persson, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 04, mobil: 070-235 26 66
E-post: [email protected]

Anastasia Swärd, politisk sekreterare
Arbetstelefon: 08-617 51 11, mobil: 072-452 83 00
E-post: [email protected]