Distriktets adress är:
Vänsterpartiet Gotland
Östervägen 5
62145 Visby

Tel: 0498-21 28 20
Distriktskansli: Annamaria Bauer 073-619 17 33
Distriktsordförande: Lars Bjurström 070-541 98 35

Hemsida: http://gotland.vansterpartiet.se
Epost: [email protected]