Praktisk information


Kongressen hålls i konferensanläggningen CCC (Tage Erlandergatan 8 A-F) i Karlstad och startar kl 13.00 på fredag 9 februari och avslutas på söndag 11 februari kl 15.00.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

Handlingar till kongressen

Ackreditering

  • Kontakta Åsa Matsson, pressansvarig, 070-338 25 39

Åhörare

Presskontakter

För praktiska frågor kring kongressen, kontakta: 
Åsa Mattsson, pressekreterare
Mobil: 070-338 25 39
E-post[email protected] 

För förfrågningar kring intervjuer med Jonas Sjöstedt, kontakta:
Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt
Mobil: 073-076 22 90
E-post: [email protected]

För övriga förfrågningar kring intervjuer, kontakta:
Vänsterpartiets presstjänst
Mobil: 070-620 00 64

Kongressen arrangeras i samarbete med Karlstads kommun

Hitta hit: