-Partistyrelsens förslag, ombudsfördelning, nomineringar m.m.

Välkommen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018!

För några månader sedan skickade vi ut kallelsen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari. Här följer de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer från partistyrelsen (PS) och på denna valårskongress är det valplattformen som är huvudnumret. Därutöver föreslås några smärre stadgeändringar. PS har också beslutat om ombudsfördelning, valordning för val av kongressombud samt ombudsavgift.

Här finns även annan matnyttig information om motionsskrivande, nomineringar och annat som kan vara bra att veta inför kongressen. För nya medlemmar eller för den som bara behöver en snabbrepetition av vad en kongress egentligen är, har vi tagit fram denna sammanfattning

1. Inkomna kongressmotioner
– Ladda ned A-motionerna här…
– Ladda ned B-motionerna här… (Observera att partiprogramsmotioner inte behandlas på denna valårskongress)
– Ladda ned C-motionerna här…
– Ladda ned D-motionerna här…
– Ladda ned E-motionerna här…

Partistyrelsen kommer nu att skriva svar på motionerna, det vill säga vilka som de föreslår ska bifallas, besvaras eller avslås av kongressen. Dessa motionssvar kommer att finnas tillgängliga på kongresshemsidan senast den 9 januari.

2. PS förslag till Valplattform
Partistyrelsens förslag till valplattform med titeln ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”.
– Ladda ned förslaget till valplattform här…
– Ladda ned reservationer på förslaget till valplattform här…

För att underlätta motionsskrivande är förslaget radnumrerat. Vänligen hänvisa till dessa radnummer när ni motionerar på förslaget till valplattform. Ett bra hjälpmedel vid motionsskrivande är denna behändiga guide, ”Att skriva en kongressmotion”.

Motionstiden är nu slut, länk till inkomna motioner, se ovan.

3. PS förslag till stadgeändringar
Partistyrelsen föreslår även några mindre stadgeändringar vilka är samlade i ett dokument.
– Ladda ned förslag på stadgeändringar här…

4. Kongressombud, fördelning, valordning och avgift
Beslut under kongressen fattas av 225 valda ombud från hela landet. Partistyrelsen har fastställt följande ombudsfördelning:
– Ladda ned ombudsfördelningen här…

Partistyrelsen har beslutat om följande valordning för val av kongressombud. Ombudsvalen hanteras av distrikten.
– Ladda ned valordning för val av kongressombud här…

Partistyrelsen har även beslutat att fastställa ombudsavgiften till 6 500 kr.

5. Nomineringar
Nomineringar till partistyrelse, revisorer och programkommission ska skickas till [email protected]
Sista dag för förhandsnomineringar är 9 november. Nomineringsanmodan från valberedningen kan läsas här:
– Ladda ned nomineringsanmodan från valberedningen här…

Val av ny valberedning hanteras inte av valberedningen själva och därför ska nomineringar gällande detta skickas till: [email protected] och även i detta fall är sista dag för förhandsnomineringar 9 november.

6. Övrig praktisk information om kongressen
Kongressen hålls i konferensanläggningen CCC (Tage Erlandergatan 8 A-F) i Karlstad och startar kl 13.00 på fredag 9 februari och avslutas på söndag 11 februari kl 15.00.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

Till kongressen välkomnar vi även åhörare. Du som vill vara med och lyssna in kongressdebatten och se när besluten tas anmäler dig här:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2018/ahoraranmalan-vansterpartiets-kongress-i-karlstad-2018

Annan praktisk information, t ex angående resor, hotellbokning och ombudsanmälan går i dagarna ut i ett särskilt utskick till distrikten.

Förutom de handlingar som nämns ovan finns på kongresshemsidan bl a reservationer från partistyrelsens möte då förslaget till valplattform beslutades. Fler handlingar kommer att läggas på kongresshemsidan vartefter de blir klara, t ex motioner och motionssvar.