Pressträff: Jonas Sjöstedt presenterar budgetnyhet

Pressträff på Café Ritazza, Stockholms centralstation idag kl 10.30. Jonas Sjöstedt kommer att presentera en större nyhet som finns med i den kommande budgeten och som rör miljontals löntagare. Tid: kl. 10.30, idag onsdag 6 september Plats: Café Ritazza, Centralhallen, Stockholms Centralstation För mer information: Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

CSN-lån för körkort införs 

Många arbeten kräver körkort. Från och med 1 september 2018 kan den som är arbetslös beviljas lån för att ta körkort.  Inom allt fler branscher kräver arbetsgivaren att den anställda har körkort. På arbetsförmedlingens finns det för tillfället över 9 000 jobb där kompetensen efterfrågas. Därför har Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen drivit att den som är arbetslös ska beviljas lån för att ta körkort. Nu införs det. –…

V om myndighetsflytt: Ett viktigt steg men regeringen borde ha större ambitioner

Idag meddelar regeringen att de vill flytta ut sju myndigheter, eller delar av myndigheter, från Stockholm till andra orter i landet. Det handlar om ca 500 arbetstillfällen som flyttas från huvudstaden. – Vi välkomnar regeringens besked som ett första viktigt steg i en nödvändig omlokalisering, men man ska ha klart för sig att 500 jobb är väldigt långt ifrån det som skulle behövas – 10.000 jobb enligt landsbygdskommittens…

Höjd ersättning för bättre kvalitet i personlig assistans

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen medverkat till en uppräkning av schablonbeloppet för assistansersättningen med 1,5 procent (4,4 kronor) per år de kommande tre åren, att jämföra med dagens 1,05 procent (3 kronor). –  Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Branschen personlig assistans…

Pressträff med Jonas Sjöstedt

Välkommen på pressträff med Jonas Sjöstedt som presenterar ny politik från Vänsterpartiet. Tid: 17 augusti, 11:00 Plats: Riksdagen, sal Mittpoolen, entré Riksgatan 2 Observera att pressträffen äger rum i Mittpoolen, entré från Riksgatan 2. Ta med presslegitimation För mer information: Örjan Rodhe, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-781 09 57 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)  

Hanna Gedin blir biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet

Vänsterpartiet stärker partiledningen inför arbetet med det kommande valet genom att göra Hanna Gedin till biträdande partisekreterare vid Aron Etzlers sida. Hanna Gedin har varit politisk sekreterare i Malmö, vikarierande kommunalråd, är ledamot i Malmös kommunfullmäktige och Vänsterpartiets partistyrelse. –  Det känns väldigt roligt att få vara med och leda partiet. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från Malmövänstern som gjorde en mycket framgångsrik valrörelse 2014, säger Hanna Gedin.…

Vänsterpartiet kräver Jämlikhetsinstitut

Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna med regeringen att det inrättas en jämlikhetsmyndighet. Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm. – Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med jämlikhet får vi en bättre samhällsutveckling och den ekonomiska utvecklingen stärks. Då måste ekonomisk jämlikhet kontinuerligt vara prioriterat och ett jämlikhetsinstitut kan ge oss bättre underlag för ekonomiska…

Turkiets begäran av utlämning av Hamza Yalcin måste avslås

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin greps i förra veckan i Spanien efter att Turkiet fått till stånd en internationell efterlysning mot honom för organisering av terrorism. Hamza Yalcin har länge varit en röst mot det repressiva Turkiet under Erdogan, bland annat som chefredaktör för den socialistiska tidningen Odak Dergisi. Yasmine Posio Nilsson, ledamot i utrikesutskottet (V), uttrycker skarp kritik mot behandlingen av Hamza Yalcin: ”Gripandet av Hamza Yalcin i Barcelona…

Nolltolerans mot rasism och hatbrott

Vänsterpartiet tycker att det är oacceptabelt att öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, närvarar på politikerveckan i Almedalen. De är en organisation vars aktivister regelbundet utsätter andra människor för våld och begår hatbrott. Deras närvaro utgör ett konkret hot. – Vi anser att regeringen måste se till att hatbrott prioriteras i polisens arbete. Polisen behöver i större utsträckning säga nej till nazistiska demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.…

Nooshi Dadgostar utsedd till särskild utredare för att öka byggandet

I dag, den 22 juni, har regeringen beslutat att utse Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson till särskild utredare. Uppdraget är att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs. –  Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att de ska tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla…