Locka fler till glesbygden med avskrivna CSN-lån

Vänsterpartiet vill i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta möjligheten till studiemedelsavskrivningar för dem som väljer att bo och jobba i en glesbygdskommun. Det handlar i första hand om 23 kommuner som i Landsbygdsutredningen beskrivs som kommuner med ”extra stora utmaningar” vad gäller befolkningsutveckling och tillgång till högskoleutbildad arbetskraft. – Vi vill underlätta för människor att leva, arbeta och bo i glesbygdskommuner. Att gradvis skriva av studiemedel är ett…

Att hjälpa en medmänniska ska inte vara olagligt

SVT:s Fredrik Önnevall och två andra i hans team dömdes idag för människosmuggling, till villkorlig dom med samhällstjänst. Det var under en reportageresa som TV-teamet tog med sig en syrisk flyktingpojke till Sverige. Vänsterpartiet anser att fallet pekar på behovet av en skyndsam lagändring. –  Allt stöd till Fredrik Önnevall och de andra som dömdes. När man som SVT-teamet gör det rätta – hjälper medmänniskor på flykt att nå säkerhet –…

Lån till körkort kan bli möjligt

Som en del i budgetöverenskommelsen med regeringen tillsätts en utredning som ska lämna förslag till lån för körkortsutbildning. Syftet är att det framför allt ska förbättra jobbmatchningen. Utredningen ska ta ställning till hur målgruppen för körkortslånet ska avgränsas. Utredningen ska även överväga om det behövs en förstärkt tillsyn över körskolor om ordningen med körkortslån införs. Vidare ska utredningen ta ställning till om alla som uppfyller vissa uppställda krav…

Vänsterpartiet KU-anmäler Anders Borg

Vänsterpartiet har begärt att Konstitutionsutskottet granskar den tidigare finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen. Anders Borg har redan delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under sin tid som finansminister ska ha deltagit på jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen till en kostnad som kraftigt understiger resans egentliga värde. – Anders Borg må delta i exklusiva jaktresor med vilka direktörer han vill i sin nuvarande roll…

V: Viktigt att lyfta ekologiskt och närproducerat i livsmedelsstrategin

Vänsterpartiet har ställt sig bakom den överenskommelse om långsiktiga mål för den nationella livsmedelsstrategin, som förhandlats med regeringen och allianspartierna. – Vi är mycket nöjda med att ha fått igenom värdet av mer vegetarisk mat och mer ekologisk. Vänsterpartiet ville ha en strategi som respekterar både människors behov och de ramar som vår natur satt upp och det tycker vi att vi fått gehör för, säger Håkan Svenneling,…

Kommunerna kan inte vägra beroende rätt till sprututbyte

Idag fattar riksdagen beslut om att ta bort kommunernas vetorätt för sprututbytesprogram. Vetorätten innebär att kommunerna haft rätten att säga nej, trots att landstinget vill erbjuda sprututbyte. Dessutom sänks nu åldern för att få byta sprutor till 18 år. Sprututbytesprogram är en smittskyddsåtgärd och en hälsoverksamhet. Fler kvinnor och män ska kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit. Även utsatta människor har rätt till hälsovård. – Vänsterpartiet har…

Välfärdsreformer träder i kraft vid nyår

Vid nyår blir preventivmedel avgiftsfria för unga upp till 20 år och tandvården avgiftsfri för unga upp till 21 år. Det är två av de välfärdsreformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Även de äldsta gynnas av att Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna nu blir verklighet. Vid nyår blir nämligen den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri för alla som är 85 år eller äldre. – Det känns…

Regeringen har pressats i rätt riktning om LSS

Efter hård press från Vänsterpartiet, funktionshinderrörelsen och många andra har regeringen gjort en försiktig ändring i regleringsbrevet till Försäkringskassan. – Det är bra att vi har fått regeringen att ändra sig genom att peka ut de orättfärdiga beslut som fattats under hösten där hundratals barn och vuxna fått sin assistans indragen. Nu kommer vi följa den här utvecklingen mycket noga eftersom vi inte kan förutse vad den nya…

Regeringen måste återupprätta en anständig sjukförsäkring

Försäkringskassan beviljar allt färre sjuka människor sjukpenning och sjukersättning. Statistik visar att andelen som nekas ersättning nu är högre än på flera år. – Det är alarmerande vittnesmål och siffror vi nästan dagligen får ta del av där människor som är sjuka inte beviljas den ersättning de borde ha rätt till, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Försäkringskassan har nyligen ändrat sitt arbetssätt så att kompletteringar…

Krav på stärkt anställningsskydd efter ny dom i AD

I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast att Lagen om anställningsskydd innebär ett skydd just för själva anställningen och inte för ett visst antal timmar i veckan. Konsekvensen är att arbetsgivare kan tvinga anställda att gå ned i tid, så kallad hyvling. Det aktuella fallet gällde anställda på Coop Forum i Örebro som fått se sina heltidstjänster omvandlade till deltider. Arbetsdomstolen valde att gå på arbetsgivarens linje, och…