Vänsterpartiet får igenom sänkt skatt för dem med sjukersättning

Det blir sänkt skatt för dem som lever på sjukersättning. Vänsterpartiet har drivit förslaget att rätta till den orättvisa beskattningen mellan dem som arbetar och dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Nu har en överenskommelse nåtts med regeringen i budgetförhandlingarna. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018. – Många av dem som berörs av förslaget har tuffa ekonomiska förutsättningar. Många av dem är kvinnor som arbetat i…

SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen

Som allra sista och allra tyngsta remissinstans svarar idag SKL, Sveriges kommuner och landsting, att de ställer sig bakom vinstbegränsningen i Ilmar Reepalus Välfärdsutredning. – Det är mycket glädjande att SKL går på Vänsterpartiets linje och tydligt och klart markerar att vinstjakten måste bort ur välfärden om vi ska kunna garantera god och likvärdig vård, skola och omsorg för alla, säger Emil Broberg (V), tredje vice ordförande i…

Lagförslag om att patienter inte ska trängas undan

Som en del av vinstöverenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen presenteras nu två lagrådsremisser om vård efter behov, inte efter lönsamhet. Dels att patienter med privata vårdförsäkringar inte ska kunna köpa sig före patienter med större vårdbehov. Dels att universitetssjukhus inte ska privatiseras. – Ingen som blir sjuk ska behöva vänta på sin vård för att någon med privat försäkring tränger sig före. Vården som vi betalar tillsammans ska…

V: Domen mot Nordkalk viktig, men lämnar ändå frågor

Idag beslutade Luleå tingsrätt att både företaget Nordkalk och den åtalade platschefen döms för arbetsmiljöbrott i samband med en av Sveriges värsta arbetsplatsolyckor – kalkugnsolyckan i Luleå – som dödade Johan Löfroth och skadade Gustaf Seppelin Solli för livet. –  Att rättsprocessen har tagit så många år har inneburit en plågsam väntan för de drabbade. Dessutom har den långa tid som har gått varit skälet till att åklagaren yrkade…

Vänsterpartiet stödjer amnestikrav från #vistårinteut

Organisationen #vistårinteut har gått ut med en namninsamling för ett amnestikrav för alla ensamkommande barn som varit i Sverige i mer än ett år. Ensamkommande drabbades extra hårt av regeringens omsvängning av migrationspolitiken. När självmorden och självskadebeteenden bland ensamkommande ökar, samtidigt som det inte finns någon vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats måste vi agera. Den tillfälliga lagen måste dras tillbaka så snart som möjligt, men i detta…

V: Helt rätt att skattedirektören fick gå

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, som för andra gången på kort tid missbrukat sin ställning genom att hjälpa välbeställda och inflytelserika personer i vänkretsen, avsätts nu av finansminister Magdalena Andersson. –  Vänsterpartiet var de första att ställa krav på Ingemar Hanssons avgång och vi välkomnar att regeringen lyssnat på den allvarliga kritiken som vi och andra framfört. I ett samhälle i stort behov av en rättvisare skattepolitik kan man…

Locka fler till glesbygden med avskrivna CSN-lån

Vänsterpartiet vill i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta möjligheten till studiemedelsavskrivningar för dem som väljer att bo och jobba i en glesbygdskommun. Det handlar i första hand om 23 kommuner som i Landsbygdsutredningen beskrivs som kommuner med ”extra stora utmaningar” vad gäller befolkningsutveckling och tillgång till högskoleutbildad arbetskraft. – Vi vill underlätta för människor att leva, arbeta och bo i glesbygdskommuner. Att gradvis skriva av studiemedel är ett…

Att hjälpa en medmänniska ska inte vara olagligt

SVT:s Fredrik Önnevall och två andra i hans team dömdes idag för människosmuggling, till villkorlig dom med samhällstjänst. Det var under en reportageresa som TV-teamet tog med sig en syrisk flyktingpojke till Sverige. Vänsterpartiet anser att fallet pekar på behovet av en skyndsam lagändring. –  Allt stöd till Fredrik Önnevall och de andra som dömdes. När man som SVT-teamet gör det rätta – hjälper medmänniskor på flykt att nå säkerhet –…

Lån till körkort kan bli möjligt

Som en del i budgetöverenskommelsen med regeringen tillsätts en utredning som ska lämna förslag till lån för körkortsutbildning. Syftet är att det framför allt ska förbättra jobbmatchningen. Utredningen ska ta ställning till hur målgruppen för körkortslånet ska avgränsas. Utredningen ska även överväga om det behövs en förstärkt tillsyn över körskolor om ordningen med körkortslån införs. Vidare ska utredningen ta ställning till om alla som uppfyller vissa uppställda krav…

Vänsterpartiet KU-anmäler Anders Borg

Vänsterpartiet har begärt att Konstitutionsutskottet granskar den tidigare finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen. Anders Borg har redan delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under sin tid som finansminister ska ha deltagit på jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen till en kostnad som kraftigt understiger resans egentliga värde. – Anders Borg må delta i exklusiva jaktresor med vilka direktörer han vill i sin nuvarande roll…