Pressträff med Jonas Sjöstedt

Välkommen på pressträff med Jonas Sjöstedt som presenterar ny politik från Vänsterpartiet. Tid: 17 augusti, 11:00 Plats: Riksdagen, sal Mittpoolen, entré Riksgatan 2 Observera att pressträffen äger rum i Mittpoolen, entré från Riksgatan 2. Ta med presslegitimation För mer information: Örjan Rodhe, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 073-781 09 57 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)  

Hanna Gedin blir biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet

Vänsterpartiet stärker partiledningen inför arbetet med det kommande valet genom att göra Hanna Gedin till biträdande partisekreterare vid Aron Etzlers sida. Hanna Gedin har varit politisk sekreterare i Malmö, vikarierande kommunalråd, är ledamot i Malmös kommunfullmäktige och Vänsterpartiets partistyrelse. –  Det känns väldigt roligt att få vara med och leda partiet. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från Malmövänstern som gjorde en mycket framgångsrik valrörelse 2014, säger Hanna Gedin.…

Vänsterpartiet kräver Jämlikhetsinstitut

Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna med regeringen att det inrättas en jämlikhetsmyndighet. Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm. – Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med jämlikhet får vi en bättre samhällsutveckling och den ekonomiska utvecklingen stärks. Då måste ekonomisk jämlikhet kontinuerligt vara prioriterat och ett jämlikhetsinstitut kan ge oss bättre underlag för ekonomiska…

Turkiets begäran av utlämning av Hamza Yalcin måste avslås

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin greps i förra veckan i Spanien efter att Turkiet fått till stånd en internationell efterlysning mot honom för organisering av terrorism. Hamza Yalcin har länge varit en röst mot det repressiva Turkiet under Erdogan, bland annat som chefredaktör för den socialistiska tidningen Odak Dergisi. Yasmine Posio Nilsson, ledamot i utrikesutskottet (V), uttrycker skarp kritik mot behandlingen av Hamza Yalcin: ”Gripandet av Hamza Yalcin i Barcelona…

Nolltolerans mot rasism och hatbrott

Vänsterpartiet tycker att det är oacceptabelt att öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, närvarar på politikerveckan i Almedalen. De är en organisation vars aktivister regelbundet utsätter andra människor för våld och begår hatbrott. Deras närvaro utgör ett konkret hot. – Vi anser att regeringen måste se till att hatbrott prioriteras i polisens arbete. Polisen behöver i större utsträckning säga nej till nazistiska demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.…

Nooshi Dadgostar utsedd till särskild utredare för att öka byggandet

I dag, den 22 juni, har regeringen beslutat att utse Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson till särskild utredare. Uppdraget är att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs. –  Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att de ska tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla…

Fikru Marus fall debatteras i riksdagen

Det har gått över fyra år sedan läkaren Fikru Maru fängslades. Hur uppmärksammar regeringen hans fall, undrar V:s Ulla Andersson.  På fredag tas den fängslade Fikru Marus fall återigen upp i riksdagen. Hjärtläkaren från Hudiksvall har suttit fängslad i Etiopien i över fyra år och efter att ha friats från tidigare anklagelser åtalas han nu för terroristbrott. Något som ifrågasätts av människorättsaktivister och organisationer både i Etiopien och…

Miljardsatsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent. Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och…

V överklagar Nordiska motståndsrörelsens polistillstånd

Vänsterpartiet överklagar polisens beslut om att ge Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att närvara i Almedalen. Tidigare i vår beslutade Region Gotland att hyra ut mark till NMR. I samband med det gav polisen gruppen tillstånd att hålla så kallad allmän sammankomst under politikerveckan. Detta överklagar nu Vänsterpartiet till polisen. – Almedalsveckans syfte är att utveckla demokratin genom ett öppet samtal mellan politiska partier, civilsamhällets organisationer och allmänheten. Att…

Ung Vänster får rätt om statsbidraget

Förvaltningsrätten ger Ung Vänster rätt i sin överklagan av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) beslut att neka statsbidrag. Enligt domen saknar myndigheten författningsstöd för sitt avslag, och Förvaltningsrätten upphäver därmed beslutet. – Beslutet är en seger för ungas egna organisering och vårt demokratiska inflytande. Förvaltningsrätten slår fast att vi behandlats felaktigt av MUCF, det visar att det inte går att ge sig på oss unga hur som…