Ingen vräkning från Sorgenfrilägret utan alternativ


Miljönämnden i Malmö har beslutat att Sorgenfrilägret ska vara utrymt idag söndag eftermiddag, därefter står polisen redo att tömma lägret. Lägret har under några år varit hem för runt 200 fattiga EU-medborgare från framförallt Rumänien och Bulgarien. Under dessa år har det varit frivilligkrafter som ordnat och finansierat sophämtning och ett par bajamajor.

Vänsterpartiet anser självklart att det inte är acceptabelt Att fattiga och utsatta människor av nödvändighet väljer att bosätta sig på förgiftad mark utan tallgång till rinnande vatten, toaletter, och sophämtning: det är en mänsklig tragedi och ett allvarligt politiskt misslyckande

– Den djupa fattigdom och diskriminering som leder till att människor tvingas lämna sina hemländer och leva på Europas gator är ett politiskt misslyckande. På sikt måste vi bekämpa de orsaker som lämnar människor i en så utsatt situation, men här och nu måste vi hitta värdiga lösningar i en ovärdig situation, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i miljönämnden i Malmö, och vi kräver nu att avhysningen stoppas.

Vänsterpartiet driver sedan tidigare kravet att kommunen ska erbjuda alternativa boendelösningar till fattiga och utsatta EU-medborgare som hotas att avhysas. Ingen avhysning utan anvisning. Det är ett krav som vi står fast vid. På sikt verkar vi för ett definitivt slut på den strukturella rasism och de ekonomiska orättvisor som ligger till grund för den svåra situation som många fattiga och utsatta EU-medborgare befinner sig i.

– Regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson sa i samband med lördagsintervjun den 31/11 att det ska vara ”nolletolerans mot bosättningar”. Det är ett uttalande som saknar historiskt perspektiv, säger Christina Höj Larsen. Många av dem som kommer avhysas imorgon är romer som saknar identitet och rättigheter i hemlandet och nu fördrivs från andra länder i Europa, dit de sökt sig för att överleva. I en tid då filmen om Katarina Taikons liv visas på landets biografer är det viktigt att påminnas om hennes ord:

”Ni vet! Och ingen ska säga till mig att ni inte vet att dessa människor är förföljda på grund av sin härkomst. Det är er plikt att begripa det!”

– Att begripa vidden av denna förföljelse innebär i denna stund att sluta driva romer i Europa från land till land och arbeta på lösningar som fungerar både på kort och lång sikt. Regeringen har börjat ta en del viktiga steg på lång sikt. Men på kort sikt krävs mera. Ett första steg bör vara att anvisa en plats med tillgång till vatten och sanitet, säger Christina Höj Larsen.

Här kan du läsa mera om Vänsterpartiets politik kring fattiga EU-medborgare

FOTO: Adriano Merola Merotta

6 kommentarer till “Ingen vräkning från Sorgenfrilägret utan alternativ”

 1. Per-olof Ring

  jag är vänsterpartist men jag tycker att äganderätten och svensk lag ska gälla för alla även för migranter vi har allemansrätten som gäller som lag där man får kampa i 24 timmar o sen dra vidare till nästa markägare obs gäller ej tomt där tillträde är förbjuden. i dag står vänsterpartister o försvarar brottslingar som ockuperar annans tomt
  anarki i samhället får inte försvaras från något parti så därför tycker jag att partiet bör förklara sig

 2. Lukas

  Men varför ska Sverige och Malmö stad ta hand om östeuropeiska romer som bosätter sig illegalt på privat mark?? Jag är en fattig svensk medborgare och skulle också vilja ha en bostad. Varför ska resurser gå till personer som bryter mot lagen, inte är svenska medborgare och som inte har några intentioner eller större möjligheter att integreras i det svenska samhället när vi samtidigt har en enorm bostadsbrist, flerdimensionell/strukturell segregation och en hög ungdomsarbetslöshet? Det kan inte vara acceptabelt att blunda för lagen för en specifik grupp. Samma lagar ska gälla för alla. Vad gäller deras situation ligger huvudproblemet på EU-nivå; de borde inte tagit in forna östblocksdiktaturer – de är fortfarande diktaturer. Kräv att Rumänien behandlar sina medborgare rättvist eller be dem att sparka ut dessa länder från EU.

 3. Lars Bergensten

  Malmö har följt lagen och lagen ska gälla för alla. Förstår jag det rätt tycker V inte att vi ska vara lika inför lagen. Stämmer det att ni vill ge en gräddfil till romer? Om inte så vore det på sin plats att ni även kräver anvisning för alla studenter som saknar bostad och alla som planerar att flytta hemifrån. De manifestationerna lyser dock med sin frånvaro,

 4. marant

  Tiggarna på våra gator är ett akut tecken på en social katastrof som pågår runt om i Europa. Det går inte att städa bort eller vräka bort fattigdom. Den fattigdom vi ser bland romer från framförallt Rumänien och Bulgarien är ett resultat av århundraden av diskriminering. En sådan fattigdom bekämpas inte på en förmiddag. Vi vill naturligtvis inte att det ska finnas kåkstäder, men då måste Malmö stad visa på alternativ. Vänsterpartiets politik går ut på att skapa en värld där alla människor har bostad, arbete och trygghet, men under tiden vi arbetar på detta måste vi hitta värdiga lösningar i en ovärdig situation. Vi föreslår därför att avhysning ska förutsätta anvisning till en annan ordnad plats med vatten, sanitet och sophämtning eller plats på härbärge. Vi är dom första att erkänna att det inte finns några enkla lösningar, men alternativet kan inte vara att vräka människor till ingenting. Det är nu ett nödläge. Det är snart vinter – hur ska värmen kunna hållas i en gatgränd?”

 5. Katarina

  Jag tycker det är oroväckande att partiet tar en så stark ställning i denna frågan. Jag är med i partiet och håller inte med detta ställningstagande och jag känner inte att det representerar partiets åsikter. Jag bor i Malmö och jag tycker det är sjukt att våra poliser ska behöva BÄRA bort de som stödjer ockupationen. Det blir pinsamt och sänder ut fel signaler till vår omvärld. Är man det minsta insatt i Eu-rättsliga frågor vet man om att detta problem inte löses på detta sätt. Börjar man rucka på lagen för en/en viss grupp måste man sedan rucka på den för en annan. Samtidigt; vad sänder det för signaler till vår omvärld? Vad sänder det för signaler till eu-migranternas bröder och systrar i deras hemländer? ”Kom och kräv boplats, få den!” Om det vore lätt för kommunen att få fram bostäder hade vi väl inte haft ett problem att placera ut de asylsökande som kommit under den senaste tiden? Dessa asyl-sökande flyr krig. Hur ska vi prioritera? För vi MÅSTE prioritera. Eftersom vi Eu-migranterna är medborgare i ett annat EU-land och den fria rörligheten ständigt åberopas som ett argument glömmer många bort att den förutsätter att du kan försörja dig under den tiden du spenderar i ett annat EU-land. Värt att tänka på.

 6. arne

  Hej, Skönt med klarsyn i flera av kommentarerna, svensk lag gäller och ska gälla alla som vistas i detta land, det gäller romer, infödda svenskar och invandrare. Det är en viktig princip som vi alla bör ta till oss och värna, vi kan inte ha undantagsregler för vissa grupper oavsett vilken grupp det är. Christina Höj larsen skriver att Malmö ska anvisa plats med sanitet osv, vilken typ av bebyggel, boende tänker hon sig där ?, tält , baracker eller annat , behövs bygglov eller ska man ha undantag från lagstiftningen även i denna fråga. Bästa sättet att stödja romerna är på plats i Rumänien , och genom att bidra till de organisationer som jobbar på plats