Inga fler tågkaos!


Marknadsexperimentet med tågtrafiken är ett misslyckande som företag och privatpersoner betalar för med stora förseningar. Värst drabbas alla pendlare som för att ta sig till arbete eller studier tvingas till en vardag med stor osäkerhet och stress på grund av bristande tillförlitlighet i vårt tågsystem. Den ekonomiska kostnaden för alla dessa förseningar och inställda tåg för resenärer och företag beräknas till fem miljarder per år. Om några dagar kommer tusentals ta tåget för att fira ledighet med nära och kära. De förtjänar att få komma fram i tid. Och just därför har Vänsterpartiets partistyrelse antagit ett visions- och strategiprogram för framtidens tågtrafik.

Vi ser att avregleringen av järnvägen har minskat helhetsansvar och långsiktighet och därmed bidragit till de stora problemen i tågtrafiken. Vi ser att avregleringen av järnvägen har minskat helhetsansvar och långsiktighet och därmed bidragit till de stora problemen i tågtrafiken. Några av de förslag som nämns är ett gemensamt biljettsystem för alla trafikföretag samt införandet av ett, under Trafikverket,samlat ansvar för utförandet av underhållet och för tågstationerna.

– Järnvägen är en samhällsservice, det kräver samhällsansvar. Ett förstatligande av underhållet är nödvändigt om vi ska kunna lösa de problem som uppstått på grund av ett grovt eftersatt underhåll. Vänsterpartiet vill därför att Trafikverket bygger upp en organisation där allt underhåll samlas, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Investeringar i järnvägssystemet har länge behövts och dagens situation gör det än mer angeläget. Om tåget ska vara ett tillförlitligt alternativ till flyg så måste åtgärder utöver ett väsentligt förbättrat underhåll vidtas. Vänsterpartiet föreslår att huvudprincipen vid reinvesteringar och nyinvesteringar av järnvägsinfrastrukturen ska vara lånefinansiering. På så vis kan kostnader fördelas över en längre tid. Vi vill också ge SJ AB företräde till kommersiell persontrafik på stambanorna och eventuellt andra sträckningar som anses särskilt samhällsekonomiska viktiga. Övriga aktörer ska ges tillträde i mån av kapacitetsutrymme.

– SJ ska ha en skyldighet att bedriva tågtrafik i hela landet, men samtidigt bör avkastningskravet på SJ tas bort. Överskottet ska istället återinvesteras i bättre service och lägre priser. Vänsterpartiet vill även bevara och utveckla nattågen och har som mål att på sikt korta restiderna på längre sträckor genom att bygga nya höghastighetsbanor, säger Jonas Sjöstedt.

 

För mer information, kontakta:

Sofia Zouagui, pressekreterare: 072-736 59 33

Vänsterpartiets presstjänst: 0706- 20 00 64

4 kommentarer till “Inga fler tågkaos!”

 1. anne vainio

  Tack! Äntligen någon som förstår vad det innebär att vara tågpendlare! Ett helvete. Stress och vanmakt är vardag. Vi åker tåg tillverkade1985. Gissa hur de fungerar. Två har haft rökutveckling den senaste månaden. Klimatanläggningar funkar inte, antingen är det iskallt eller 30 grader varmt i vagnarna. Dessa trafikeras i Emmaboda-Karlskrona-Kalmar och är uttjänta pågatåg från Skåne som nu kallas Krösatåg. Ingen bryr sig. Ingen. Nu står mitt hopp till er. God Jul!

 2. gunnar blomquist

  Som ett övergripande mål: Tågtrafiken skall syras av av behov och inte av lönsamhet.
  Angående ansvaret för tågstationer: Varför inte låta statliga Jernhusen (stationer och verkstäder) och statliga Infranord (utförande och underhåll) bägge bli en del i Trafikverket? Varför skall dessa två verksamheter vara bolag och ha avkastningskrav?
  Avsnittet samhällsnyttan: Vad är innebörden i formuleringen ”företräde till kommersiell persontrafik” ?
  Avsnittet järnvägsinvesteringar: Järnvägen Oslo-Stockholm måste rustas upp för att tåg skall kunna konkurrera med flyg på denna sträcka.