Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst


Jag känner sorg och bestörtning över terrorattacken på Charlie Hebdo i Paris. Attacken är mer än ett våldsdåd mot en enskild tidning – det är ett angrepp på yttrandefriheten, ett försök att begränsa press- och mediefriheten och skapa ett Europa med än större motsättningar och splittring.

 De som nu fallit offer för våldet i Paris var både kristna, muslimer och judar. Terrorn har däremot aldrig någon religion.

Vi har tillsammans ett ansvar för att man inte på någon av dessa punkter lyckas. Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst, oavsett var, av vem eller med vilka motiv den attackeras. Samtidigt behöver vi nu än tydligare stå upp för ett inkluderande Europa. Om svaret på terrorattacken istället blir inskränkningar av de mänskliga rättigheterna i säkerhetens namn, en ökande islamofobi och ett större utrymme för dem som vill öka motsättningar mellan människor i Europa så har terroristerna i grunden lyckats uppnå sitt mål.

Nu är det viktigt att vi upprepar Jens Stoltenberg ord efter terrorattacken på Utöya; ”Vårt svar är mer demokrati, öppenhet och humanitet. Men aldrig naivitet”.

Hans Linde, utrikespolitisk talesperson.

4 kommentarer till “Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst”

 1. Gunnar Johansson

  Nej, yttrandefriheten är aldrig ”som luften fri”
  Yttrande friheten är alltid kopplad till omdömet. Hur skulle vi reagera om någon gjorde en satirteckning av en blind, eller av en person som mist sitt ben, Skulle vi acceptera att nägon gjorde en karrikatyr av en CP skadad. Aldrig i livet! Jag skulle använda alla lagliga möjligheter att köra fast fanskapet regält. I övrigt har vi FN konvention CERD av år 1965-66 Ratificerad av Sverige år 1971-72 Dikriminering av på grund avr etnisk härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning, och eller religiös tillhörighet är förbjuden.
  Det lär vara OK för en katolik att driva met påve och Vatikanen. Däremot är det ej ok för en jude att skymfa kristenheten. Lika litet som det är ok för oss att kränka judendomen. Vi har baske mej ingen rätt att kränka muslimernas ”haram” Om de gör det själva är en affär för muslimerna så länge påföljden spelar internationellt vedertagen norm. Att som Saudi arabien döma en person till tusen piskrapp för ett aldrig så elakt blogginlägg är inhumant och bryter mot internationellt vedertagen praxis..
  Men över till tryckfrihet och demokrati. Tryckfriheten är en hörnsten i demokratin och en omistlig den av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men varken friheten under demoratin eller under MR deklarationen är ”fri som luften”
  Demokratin är inget statiskt begrepp, den måste hela tiden försvaras och utvecklas.
  Det är aldrig ett demokratiskt mål att kränka medmänniskors värde beroende på deras religion. Som jag nämnt ovan är det förbjudet att kränka och eller diskriminera någon enligt CERD:s principer.
  FN stadgans mål är ”en värld i fred och säkerhet” denna målsättning betyder aldrig förbud mot en debatt om olka företeelser det är tillåtet att driva med företeelser sombehöver belysas men därifrån till att kränka en redan kränkt religion och religionens utövare är inte sund satir utan ett angrepp på de mänskliga rättigheterna

 2. Franck Olofsson

  Bra skrivet. Tydligt ställningstagande för yttrandefriheten. Man kan dock inte helt bortse från religionens betydelse. Ett av motiven mot Charlie Hebdo tycks ha varit att de gjort karikatyrer av Mohammed. Vi måste förena försvaret för yttrandefriheten med ett krav att de religiösa inte bara ska fördöma dådet utan också fördöma motivet. Som det är nu, säger påven att det är en naturlig reaktion på förolämpning mot religion.
  Vi måste bli skarpare mot religionen.

 3. Johan Sandén

  Uttrycksfrihet är den viktigaste bärande väggen i en fungerande demokrati. Dess betydelse för att en demokrati skall utvecklas och förnyas på att bra sätt, kan inte överskattas. Skolan och samhället skall naturligtvis undervisa barn och vuxna konstruktiv argumentation och god retorik (omdöme). Men vill man att samhällsfunktioner med tiden ska ruttna och falla ner över sina invånare så ska vi utsätta den för censur.

 4. Pål Christoffersen

  I Norden har vi lykkes med å skape et sekulært, godt samfunn fordi vi i flere tiår har harselert, krenket og kritisert kristendom og kirke. Dermed har kristendommen funnet sin plass i et moderne samfunn, og vi er i dag glade for at prester og pastorer ikke er samfunnsautoriteter i dag. Det er ingen grunn til å legge vekk religionskritikken selv om islam har gjort sitt inntog. Denne religionen er kanskje enda mer gammeldags og konservativ enn det kristendommen har vært på flere tiår. Det er alstå ikke noen mindre grunn til å kritisere islam. Problemet er at muslimer er veldig følsomme for kritikk. Mange muslimer føler seg personlig krenket hvis man kritiserer profeten eller koranen, men da er det viktig å fortelle dem hvilke tradisjoner vi har i Norden når det gjelder religionskritikk. Vi kan ikke ha ulike regler for de ulike religionene. Særlig venstresiden – med sine stolte tradisjoner – har et ansvar for å kritisere autoritære religioner som har et gammeldags og konservativt syn på kvinner og homofile. Men jeg forstår at dette er veldig vanskelig for svensker å håndtere.