Färdplan för jämställd föräldraförsäkring


Vänsterpartiet har nått en överenskommelse med regeringen om hanteringen av föräldraförsäkringen i riksdagen. Den innebär att vi är överens om en målsättning att uppnå ett jämställt uttag av försäkringen, att ett första steg för det tas genom att en tredje månad i föräldraförsäkringen öronmärks och att ytterligare en proposition ska läggas under mandatperioden.

– Det har varit viktigt för oss att den tredje månaden bara är första steget och att det nu finns en tydlig färdriktning mot ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Vill man komma åt de orättvisa inkomstskillnaderna och arbetsvillkoren på arbetsmarknaden är föräldraförsäkringen nyckeln, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är avgörande för att nå jämställdhet. Vänsterpartiet har här varit pådrivande för att ta tydliga steg för att stärka kvinnors livsvillkor och ekonomi.

– Vi har drivit på för att få tydliga skrivningar om att vi minst ska uppnå en tredelning av föräldraförsäkringen under mandatperioden. Regeringen har inte varit villig att göra det och det tycker vi är beklagligt. Nu hoppas vi att många goda krafter kan vara med och påverka att den proposition som ska läggas senare under mandatperioden verkligen innehåller tydliga steg för ett jämställt uttag, säger Ulla Andersson.

Överenskommelsen innehåller också att en informationskampanj ska genomföras för ett jämställt uttag och att regeringen ska arbeta för att samla en bred uppsättning samhällsaktörer för att tillsammans driva frågan framåt.