Partisekreteraren svarar Britta Ring: Livlig intern debatt behövs

  Ett vänsterparti behöver en livlig intern debatt men en papperstidning löser inte problemet, svarar Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet på Britta Rings inlägg. Varje gång magasinet Rött kommer ut tar vi emot en stor mängd brev som bekräftar vad…

Snygg reklam men feg debatt till vänsterpartisterna

Vänsterpartiets medlemstidning Rött håller hög kvalitet, men den interna debatten är förpassad till en plats på Vänsterpartiets hemsida som få läser och ingen talar om. Det menar Britta Ring, Vänsterpartiet, Vita Bergen, och tycker att den interna debatten är nödvändig…

(V)i har en tydlig politik för fred i Syrien

Vänsterpartiet har idag en tydlig politik för ett slut på kriget och för fred i Syrien. Det skriver Hans Linde, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V), i ett svar till Jacob Johnson.

Pest eller kolera i Syrien?

Vänsterpartiets nuvarande position, att Assad inte kan vara en del av en framtida lösning, är orealistisk. Det skriver Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Svar till Maj Karlsson

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten, ger en kort kommentar till Maj Karssons (V) svar.

Fler utskott behövs!

Det kan inte ha undgått någon att de rasistiska strömningarna gror i Sverige och att det skett en normalisering av rasismen i kölvattnet av SD:s framgångar, det skriver Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska Utskott, och efterlyser fler antirasistiska utskott och mer samarbete.

LSS – en rättighetslag

Vänsterpartiets uppfattning är att fokus måste vara på innehåll och på brukarens perspektiv, Maj Karlsson socialpolitisk talesperson (V), svarar Bengt Sundell.

Trestegsraket för att förbättra landstingspolitik i Storstockholm

Vänsterpartiets kommunala organisation är klockren, men landstingspolitiken har en dålig medlemsförankring. Det menar Patrik Olofsson, Vänsterpartiet Haninge/Transportvänstern, och ger förslag på en trestegsraket för att förbättra landstingspolitiken i Storstockholm.

Vad Vänsterpartiet missar i LSS

Varför tar inte Vänsterpartiet upp anhörigassistansen, undrar medlem Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten och fördjupar sina argument genom en färsk rapport från Kommunal.

Klarar vi att räkna till ett?

Ekologi och/eller ekonomi? (eller klarar vi att räkna till ett?). Finns det en motsättning på något sätt, eller går det att kombinera? Hur skulle den kombinationen då se ut? Det är frågor Göran Ekblad, V, Lidköping ställer sig och gör…

Från folkrörelseparti till ett tomt kampanjparti?

Partier som är tomma skal, som ekar tomma i korridorerna, är definitivt ingen ”förtröstan inför framtiden”. Bengt Sundell, Vänsterpartiet Liljeholmen – Hägersten, oroar sig över att Vänsterpartiet tar formen av ett tomt kampanjparti.

Segregation och ”skolval” viktigare än vinstfrågan

Vår politik mot vinster i välfärden är en viktig symbolfråga men den måste vara en del av en samlad politik mot segregation och för jämlikhet i skolan. Det skriver Lars Bjurström, ordförande Vänsterpartiet Gotland.

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen. Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, svarar på inlägget Ett bredare, mer demokratiskt parti? 

Den gamla linjen var fossil

Vänsterpartiets historia är mer fossil än de flesta känner till, skriver Mikael von Knorring, som satt i ekoeko-arbetsgruppen. Kongressen skulle behöva vara så tydlig det går med att sätta klimatet först.

Från ord till handling: motion A43

Under många kongresser har arbetstidsförkortningen varit uppe till debatt och partistyrelsen har tagit fram en strategi. Men det räcker inte. Det krävs mobilisering kring kravet, skriver Sara Svensson (V) Malmö.

En lagändring är nödvändig

Det är en fråga om anständighet och därför är lagändring nödvändig. Patrik Liljeglöd, (V) Falun, skriver om nödvändigheten att i lag reglera hur jourarbete förläggs i förhållande till den lönesatta arbetstiden.

Vänsterpartiet måste ta ansvar för alla sina medlemmar

Vad är skillnaden mellan att underlätta för småbarnsföräldrar och att underlätta för personer med normbrytande funktionalitet? Det undrar Ulrika Östberg, ordinarie ombud för (V) Halland, och argumenterar för att partiet ska tillhandahålla ledsagning vid behov. 

Ett bredare, mer demokratiskt parti?

Partistyrelsens behandling av – och svar på – kongressmotionerna visar att nya sätt att kommunicera och förankra politiken internt är nödvändiga. Det skriver fyra vänsterpartister med mångåriga erfarenheter som förtroendevalda för Vänsterpartiet.

Behov av ett nytt utbildningspolitiskt program

Vänsterpartiet kan och borde verkligen visa att det finns andra alternativ till utbildningspolitik, inte minst utifrån ett klassperspektiv. Det menar fyra företrädare från Lärarvänstern och ställer sig kritiska till partistyrelsens motionssvar om behovet av ett nytt utbildningspolitiskt program.

Dags för SwEXIT!

Vänsterpartiet borde aktivt driva på för att få till stånd en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Det menar riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Daniel Riazat (V) i en debattartikel inför Vänsterpartiets kongress. 

Kompetens och solidaritet inom och bortom klasskampen

Inlägget lyfter några av mina reservationer i hoppet om att kongressen landar i andra beslut än vad programkommissionen (PK) gjorde. Det skriver Jessika Svensson, (V) Krokom och ledamot i Vänsterpartiets programkommission.

Tendensfrihet ger dynamik och mer interndemokrati

Fördelarna med tendensfrihet är många, anser Jonas Karlsson (V) Uppsala och Jenny Gustafson (V) Lund, och ger sig in i debatten om hur Vänsterpartiet ska växa som politisk kraft och nå fler väljare.

Kärnkraftsel ska avvecklas – inte exporteras

Vänsterpartiets linje i kärnkraftsfrågan ska inte kunna ifrågasättas, det skriver Gertrud Ingelman (V) Göteborg, med anledning av förslaget till det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Är det ”konsumentmakten” som ska minska köttkonsumtionen?

Vi kan bättre. Låt oss verka för en klimatskatt på kött och andra livsmedel med höga klimatutsläpp. Det skriver Jens Holm, riksdagsledamot och medlem i (V) Enskede och ställer sig frågande till partistyrelsens svar gällande motioner som rör proportionerlig livsmedelsskatt.

Taskig lön ger taskig pension

Taskig lön ger taskig pension och pensionsfrågan måste pressas upp till en ny samhällsreform. Inget mindre. Och där behövs Vänsterpartiet och bra beslut på kongressen. Det skriver Susanne Björkenheim, Malmö och Nita Lorimer, Lund. Båda aktiva vänsterpartister.

Den enskildes livsstil är inte problemet

Omställningen kommer aldrig att vinna ett brett folkligt stöd om människor känner att de skuldbeläggs för sina livsstilar och olika val i vardagen. Det skriver Hanna Gedin, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse och en av dem som arbetat fram det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Förtydliga jordarnas potential att lagra kol

Niklas Olsson, biolog och medlem i Vänsterpartiet Hudiksvall vill se tydligare skrivningar om jordens potential att lagra kol i det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet, Ekoeko, och ger förslag på hur.

Tänk strategiskt om vinster i välfärden

Låt oss undvika politiska självmål. Låt oss istället vara strategiskt skickligare i en fråga där vi har sett till att skapa framgångar som vi behöver vårda och bygga vidare på. Det skriver Ali Esbati, sammankallande i Vänsterpartiets programkommission, och redogör…

Följ svensk praxis vid personval

Partiet borde göra sig av med de överbyråkratiserade procedurer som gör sig påminda i partiets stadgar vad gäller t. ex. personval, anser Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i en slutreplik.

Kärnkraften som en tredje väg

Frågan om kärnkraft kan – rätt hanterat – vara en väg mot en renare miljö och en säkrare värld, skriver Tonnie Philipsson, (V), Blekinge.

Välfärdsbygget och flyktingmottagandet behöver gå hand i hand

Det finns en annan väg än repressionens. Den vägen når vi genom att satsa på välfärden och utveckla våra samhällssystem. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen, skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den radikala miljöpolitiken ligger fast

Miljö- och  klimatfrågorna har en stark ställning i förslaget till partiprogram. Den ideologiska förankringen blir lite tydligare och den radikala miljöpolitiken ligger fast, det skriver Lars Bjurström från Vänsterpartiets programkommission.

Vår progressiva miljöpolitik öppnar nya dörrar

Deniz Tütüncü, Vänsterpartiet Norrköping, är stolt över att Vänsterpartiet lyckats väva samman ekologi med ekonomi och hoppas att kongressen blir början på en lyckosam resa mot en ny och bredare väljarkår.

Partistyrelsen svarar Jacob Johnson

Jacob Johnsson föreslår att vi ändrar partiets stadgar så att det inte längre ska krävas minst 50% av rösterna för att bli vald till ett uppdrag. I teorin har Jacob rätt, i praktiken fel. Det menar Mats Einarsson från Vänsterpartiets…

Kirppu har inte hela bilden klar för sig

Sebastian Kirppu har inte hela bilden, menar riksdagsledamot Birger Lahti (V) och håller inte med om det scenario som Kirppu målar upp i sitt debattinlägg om skogen.

Avveckla kärnkraften – men först det fossila

Synen på kärnkraft skiljer oss åt, skriver Rikard Warlenius, humanekolog och Vänsterpartist tillika ledamot i programgruppen som tagit fram det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Är skogen det gröna guldet?

Sebastian Kirppu, skogsbiolog och tillhörande Vänsterpartiet i Malung, anar en oroande tendens – även inom vänstern: att skogen ses som det ”gröna guldet” som ska rädda oss undan eklogisk kollaps. Fel, skriver Kirppu.

Bredda Vänsterpartiet – ändra stadgarna

Vänsterpartiet skulle må bra av att breddas och att ändra i stadgarna är ett sätt att påbörja det arbetet, anser Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Internfeminism – så funkar det!

Vänsterpartiet har inget kvinnoförbund och det är ett medvetet val skriver Ida Gabrielsson, ordförande för kvinnonätverket tillika partistyrelseledamot, och påpekar att män måste ta större ansvar för det internfeministiska arbetet.

Vi är reproduktionens parti

Min artikel är ett litet försök att komplettera, och fortsätta tankarna om- och kring ekonomi i EKO-EKO-rapporten, skriver Göran Ekblad, V, Lidköping.

Nya partiprogrammet – varför försämras miljöpolitiken?

I det nya partiprogrammet föreslås att hälften av allt som rör miljö ska strykas. Oacceptabelt, tycker Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordinarie ledamot av miljö- och jordbruksutskottet, och hoppas på mobilisering inför kongressen för ett bättre partiprogram.

Är vänstern redo att motarbeta funkofobin?

Mattias Annwall, ordförande för Vänsterpartiet Ekerö och diagnostiserad med ADD och Aspergers syndrom, vädjar till alla vänsterpartister att också stå på de ”osynligt” funktionsnedsatta människornas sida.

Låt staten bli huvudman för skolan

Kommunaliseringen har gjort att kvalitén i skolan försämrats – hög tid att återförstatliga skolan. Det skriver Adam Frändelid, V, kommunfullmäktigeledamot i Vänersborg.

Landsbygden drabbas när storregioner bildas

”Vi vill att besluten om framtida storregioner ska ligga hos de folkvalda i respektive län/region – inte bestämmas ”uppifrån” hos regering och riksdag”. Det skriver vänsterpartisterna Kajsa Fredholm och Nadja Svensson och hoppas på en initierad debatt.

Sex timmars arbetsdag i en nära framtid

Strategin är att införa sex timmars arbetsdag etappvis och redan nu pågår försöksverksamheter – runt om i landet där Vänsterpartiet styr – med arbetstidsförkortning. Ida Legnemark från Vänsterpartiets partistyrelse skriver om hur visionerna för arbetstidsförkortning ska bli praktiskt genomförbara.

(V)i är inte motståndare till frihandel

”I Ekoeko-programmet slås det fast att Vänsterpartiet ska vara för en rättvis handelspolitik. Vi är alltså inte motståndare till frihandel, men menar att nuvarande politik fullständigt saknar progressiva perspektiv”. Det skriver riksdagsledamot Håkan Svenneling, V, tillika handelspolitisk talesperson och ger sin…

Inför en nationell riksdagslista

  Det finns flera, avgörande fördelar med nationell riksdagslista skriver Tobias Smedberg, V, Uppsala och ser en kongressbeslutad nationell riksdagslista som en hävstång för popularitet och större politiskt genomslag.

Huvudmålet behöver vara att det fossila stannar i marken

”Vänsterpartiet börjar sakta byta spår till en klimatlinje, men ibland önskar vi oss kvar i det gamla. Det syns till exempel i hur både punktprogrammet och Emmas artikel duckar för en del av de nya frågor en klimatlinje ställer oss…

Etzlers svar duger inte

”Jag har inte skrivit ett enda ord om tendensfrihet”, säger Alex Fuentes från Socialistiska Partiet, SP, och inkommer med en replik till Aron Etzler där han vidareutvecklar sitt svar om hur vänstern bör ”podemiseras”.

Hur skapar vi jobb utan att sänka vår planet?

En grundläggande fråga i arbetet med det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet, är hur vi skapar jobb inom planetens gränser, skriver Emma Wallrup från Vänsterpartiets partistyrelse, och förklarar vad cirkulär ekonomi kan göra för vår planet. Wallrup redogör även för två skiljelinjer inom…

Vänsterpartiet borde ge sitt stöd till aktiv och frivillig dödshjälp

Aktiv och frivillig dödshjälp borde vara en rättighet och möjlighet i vissa lägen– inte skambelagt som idag, menar Staffan Norberg, Vänsterpartiet Södertälje, och skriver att Vänsterpartiet borde verka för att en utredning görs i syfte att underlätta för människor som…

Vänsterpartiet behöver utveckla en tydlig arbetsgivarpolicy

Vänsterpartiet behöver formulera en arbetsgivarpolicy som stöd och riktningsgivare för oss som har offentliga uppdrag och som därför är arbetsgivare, det skriver Rolf Hansson, Vänsterpartist från Motala och ordförande i kommunens personalnämnd. Vi är väldigt många Vänsterpartister som är arbetsgivare…

Ett bredare Vänsterparti byggs inte på intern positionering

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler svarar Alex Fuentes från Socialistiska Partiet: graden av framgång hänger inte på tendensfrihet och ett bredare Vänsterparti byggs inte på intern positionering. Att samla fler aktiva medlemmar och väljare är en av de viktigaste målsättningar Vänsterpartiet har.…

Efterlyses: en radikal mosaikvänster

”Vänsterpartiet kan utgöra ryggraden i en breddad mosaikvänster genom att välkomna andra progressiva krafter och rörelser in i partiet för att göra gemensam sak under samma tak”, det skriver Alex Fuentes från Socialistiska Partiet, SP, och efterlyser ett brett samarbete.…

Makten över arbetsmarknaden och arbetslivet – en strategisk fråga

”Arbetsplatserna och arbetsmarknaden är – och kommer att vara – ett av de viktigaste områdena för att ändra styrkeförhållandena i samhället”. Det skriver Lars Bjuström, ledamot i Vänsterpartiets programkommission. I artikeln redogör han för programkommissionens förslag till strategiska huvudlinjer som…

Motion för hållbara produkter

Ingemar Ljungqvist, (V) Sala-Backe, Uppsala slår ett slag för sin motion för hållbara produkter. Ett gammalt sätt att upprätthålla en hög produktion av konsumtionsvaror är att bygga in konstruktionsfel i produkten.  Det mest kända exemplet på detta är att göra…

Följer riksdagsgruppen Vänsterpartiets stadgar?

Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ställer sig frågade till huruvida Vänsterpartiets riksdagsgrupp följer stadgarna och årligen upprättar en offentlig berättelse över sin verksamhet. Riksdagsgruppens gruppledare Hans Linde ger Johnsson svar direkt. Jacob Johnson: Enligt § 129 i Vänsterpartiets stadgar…

Växelverkan mellan struktur och egna livsstilsval

Anders Rosén, (V) Upplands Väsby, välkomnar det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet, men tycker att för stort fokus ligger på strukturnivå och att man förbiser det individuella ansvaret för förändring. Vänsterpartiet måste även kunna prata om ohållbar livsstil, menar Rosén. Tack för ett…

Vi måste bli bättre på att förmedla vår politik

Vänsterpartiet måste bli bättre på att paketera sitt budskap och förmedla sin politik, tycker Anton Spåre, Vänsterpartiet Norrtälje och menar att både partiprogrammet och det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet är exempel på hur partiet producerar gediget material men saknar förmågan att leverera…

Vinn kriget mot klimatet – ransonera utsläppen!

Vill partiet leva upp till Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, måste samhället ställas om snabbt och samtidigt se till att alla deltagare spelar på lika villkor, säger Robert Zachrisson, engagerad medlem i Vänsterpartiet, och argumenterar…

Bredda debatten om klimatfrågan

Lars Henriksson från Socialistiska Partiet tycker att det är bra att klimatfrågan – genom det ekologiskt- ekonomiska punktprogrammet – kommer att utgöra en central del av debatten på Vänsterpartiets kongress, men anser att innehållet bör diskuteras av fler än Vänsterpartiets…

Landsbygden en del av lösningen

En rödgrön omställning som hanterar både ekonomi och ekologi ur ett rättviseperspektiv, är nödvändigt för att skapa jobb och välstånd i hela Sverige. Vänsterpartiets ekologiskt-ekonomiska punktprogram visar vägen, menar Brittis Benzler, ledamot av partistyrelsen. En rödgrön omställning, som försöker hantera…

Ekot från 30-talets Europa kräver ett omtag kring rasism och antirasism

Den tilltagande rasismen kräver att Vänsterpartiet uppdaterar sin analys av rasism och antirasism, menar Vänsterpartiets programkommission och föreslår två betydande förändringar av partiprogrammet inför den stundande partikongressen. Anders Neergaard, ledamot av programkommissionen, utvecklar resonemanget. Programkommissionens arbete under de två senaste…

Stärk kongresserna med differentiering

Till kongressen i maj lägger partistyrelsen fram förslag på förändringar i Vänsterpartiets stadgar. Ett av förslagen som har diskuterats mest handlar om att införa ett system med differentierade kongresser. Linn Wegemo från partistyrelsen beskriver hur man har resonerat om de föreslagna förändringarna.

Tid att se tillbaka och blicka framåt

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt blickar tillbaka på ett mörkt 2015, med terrorattacker och ett Europa som har mött flyktingar med slutenhet. I artikeln beskriver han tre utmaningar som partiet står inför. Vänsterpartiet behöver en starkare förankring i LO-kollektivet, vara med och bygga en bred omställningsrörelse och utveckla den ideologiska feminismen.

Vänsterpartiets uppgift i omställningsrörelsen

Det är på samhällsnivå som vi måste bygga bra strukturer för att klimatomställningen ska bli verklighet. En rödgrön omställning innebär att kampen för ekologisk hållbarhet förenas med kampen för social hållbarhet. Ida Legnemark från partistyrelsen skriver om Vänsterpartiets uppgift i omställningsrörelsen.

Synpunkter på det ekologisk-ekonomiska förslaget

I partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram, som behandlas av kongressen i vår, ingår politiska krav som innebär utsläppsminskningar på många av samhällets olika områden. Jacob Johnson har gjort en noggrann genomläsning av partistyrelsens förslag och skriver här om sina synpunkter på delar av innehållet.

Så går vi vidare efter Paris

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, Jens Holm, var under helgen på plats i Paris för att följa förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Här skriver Jens Holm om det nya avtalet och om hur Vänsterpartiets arbete för klimatomställning fortsätter efter Paris.

Strategiska huvudlinjer för feministiska framsteg

Programkommissionen vill utveckla den feministiska strategin i partiprogrammet. Vänsterpartiet är känt för att sätta feministiska krav högt på agendan, men samtidigt har också vi utvecklingsbehov på området. Elisabeth Biström, ledamot i programkommissionen, skriver om det feministiska perspektivet i deras förslag till kongressen.

Det räcker inte att ha rätt

Till kongressen föreslår programkommissionen ett nytt stycke om strategiska huvudlinjer i partiprogrammet. För ett parti som vill förändra samhället räcker det inte att ha rätt, man måste också få rätt. Här beskriver Ali Esbati, sammankallande i Vänsterpartiets programkommission, några av de bakomliggande tankarna i förslaget.

Sveriges vassaste klimatpolitik

Till kongressen lägger partistyrelsen fram ett förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram. Arbetet med ekologisk ekonomi är ett av de mest omfattande programarbeten som Vänsterpartiet har genomfört. Här presenteras förslaget till program av Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson, Ulla Andersson.

Välkommen till kongressdebatten!

Vänsterpartiet står inför en viktig och intressant tid. Förslagen till kongressdokument har skickats ut till alla medlemmar och nu inleds kongressdebatten. Vänsterpartiets partisekreterare, Aron Etzler, hälsar välkommen till den nya debattsidan.

När medlemsdemokratin fungerar som bäst

På partikongressen ska ett ekologiskt-ekonomiskt punktprogram klubbas. Något som inte alla vet är att det var en motion från ett antal drivna medlemmar som blev startskott för hela processen. Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler har intervjuat några av dem som skrev den historiska motionen.

En hållbar livsmedelsproduktion utan köttskatt

I Vänsterpartiets eko-ekoslutrapport, ”Politik för en rödgrön omställning”, är den ekonomiska politiken väl ihopbunden med den ekologiska. I avsnittet om hållbar matproduktion finns en del förslag som dock kan motverka sitt syfte. Dagens livsmedelsproduktion är inte hållbar. Den förgiftar tusentals…

Svar från Johan Lönnroth

Jag delar i stort rapportens ambitioner och mål, men ser tre problem: Sverige, EU eller FN? Citat: ”Vi driver på för att EU:s energipolitik ska bygga på radikala mål” (s 64). Men vilka är dessa radikala mål och vilken linje…

Medvetna teknikval, fri information

En förutsättning för att vi ska kunna lösa klimatfrågorna är att vi börjar göra mycket mer medvetna teknikval. Vi vill se teknikprodukter som karaktäriseras av fritt publicerade ritningar, utbytbarhet av enskilda komponenter, reparerbarhet, öppna standarder i såväl mjuk- som hårdvara och fri programvara. Större användarfrihet skulle öppna en rad möjligheter för både ny och gammal teknik.

Angående AP-fonderna

AP-fonderna har ett kapital på cirka 900 miljarder kronor och är en av världens största placerare på aktiemarknaden. AP-fondernas syfte är att genom sina placeringar säkra värdet av de framtida pensionerna. Fonderna är buffertfonder i pensionssystemet. De nuvarande bestämmelserna säger…

Arbetstidsförkortning för hållbarhet!

Arbetstidsförkortning är en av det här århundradets nyckelfrågor. Frigörandet av tid är den största omedelbara förbättring av människors livsvillkor som kommer av klimatomställningen. Det behöver vara ett huvudtema i beskrivningen av vad det betyder att slå in på ett nytt…

En rödgrön omställning

I Vänsterpartiet pågår just nu det tyngsta programarbete som bedrivits i partiet på årtionden. Här är den första i en serie av texter som syftar till att få fler att delta i debatten av det kommande ekologisk-ekonomiska programmet. Programarbetet initierades…

Vänsterpartiets uppgift – omställning

Vilken roll ska Vänsterpartiet spela i Sveriges klimat- och miljöomställning? Hur vill vi uppfattas och vad vill vi säga? Ska miljö- och klimatfrågorna framgent vara ett av våra starka kort måste de hänga tätt samman både med våra övergripande berättelser…

Den stora sysselsättningsbluffen

Den enda sysselsättningseffekten av regeringens politik torde vara att man skattesubventionerat fram eller möjligen bara synliggjort tjänstefolk till en förhållandevis välbeställda medelklass. I övrigt har ingen kunnat visa att regeringspolitiken haft någon påtaglig sysselsättningseffekt. Förändringar i sysselsättningen har att göra…

Potential till frigörelse

Det hörs ständigt nyheter om nya varsel. Arbetskraft görs onödig på grund av automatiseringar och effektiviseringar. Samtidigt går megafonerna hela tiden vi ska jobba mer och längre upp i åldern, samtidigt som tekniken just gör mänsklig arbetskraft onödig. Det går…

Kunden har alltid rätt

Direktdemokrati kanske kan införas parallellt med representativ demokrati. Detta skulle ske genom fler och mer lättbegripliga rättvisemärkningar. Märkningarna kan gälla saker som ursprungsland, stad, hur långt produkten har färdats, hur stora mängder koldioxidutsläpp som produkten gett upphov till, huruvida företaget…

Se över kongressens arbetsformer

Vänsterpartiets ledning behöver se över kongressens arbetsformer. Kongressens viktigaste uppgift är att fatta politiska beslut samt förrätta val. Vid årets kongress skulle särskilt de båda uttalandena inför riksdags- respektive EU val behandlas. P.g.a. tidsbrist behandlades inte EU-uttalandet. Det är anmärkningsvärt.…

Vårt förhållningssätt till Media, ett hot mot interndemokratin?

Kamrater, jag känner ett stort behov av att diskutera och debattera. Jag diskuterar hemma, i partiföreningen och i distriktsstyrelsen, men ibland så upplever jag inte att det räcker. Ibland på grund av bristande information och kunskap, ibland på att åsikterna…

Tankesmedja om EU innan valet

Vi gick ju en gång med i EU, några ville andra inte, själv är jag en aning skeptisk till detta så här i efterhand. Det är möjligt att det var svårt att förutse alla goda och dåliga saker från början.…

Ute och cyklar om bemanningsföretag

Förbjud bemanningsföretag dundrar Jonas Sjöstedt – Ett sällsynt illa avvägt uttalande. Det finns gott om lycksökare i bemanningsbranschen, som i många fall används till att kringgå LAS och arbetsgivaransvar. Den anställde som har ett avtal med ett företag, hyrs ut…

Håll interna diskussioner interna

Under den senaste månaden så har det blossat upp två större diskussioner på sociala medier som egentligen rör interna partiangelägenheter. Det rör sig då om tårtningen av Jimmie Åkesson och den eventuella uteslutningen av Markus Allard. Diskussionerna som har förts…

Kärnkraftens väl bevarade lögner

Bland välinformerade människor har det länge varit känt att kärnkraftens miljöfördelar till stora delar byggt på substanslös propaganda, men eftersom det inte funnits säkerställda fakta om motsatsen har det varit svårt att servera ett underlag som inte kunnat avfärdas som…

Två logiska kullerbyttor

I sin programförklarings portalparagraf, skriver vänsterpartiet i första meningen att man verkar för jämlikhet. Det instämmer jag till fullo med. Det är just därför jag är medlem i vänsterpartiet, och kallar mig socialist eller kommunist. Verklig jämlikhet och dess självklara…

Allmän trygghetsgaranti

I Sverige idag så finns det olika försäkringar och bidrag vars syfte är att hjälpa den som hamnar i ett sjukdomstillstånd, en arbetslöshet, eller den som har en allmänt begränsad ekonomi. Jag skulle vilja se en förstärkning av dessa försäkringar…

Tio steg, tio timmar, tio år!

Går det att förena pragmatism och kamp också för vyer bortom dagsfrågorna? Vilka visioner har (V) att erbjuda unga människor? Vad har vi att komma med till de nya generationer som får starta sitt liv i mångårig arbetslöshet? Det borde…

Går det att svara på regeringsfrågan, egentligen?

För en tid sedan genomfördes en enkätundersökning inom Vänsterpartiet angående valet 2014. Inom föreningen och styrelsen i Uppsala diskuterade och besvarade vi enkäten. Nu ser jag i media (SVT) att resultatet av enkäten visar att 61 % av medlemmarna i…