Dags att regeringen på allvar respekterar arbetstagarnas intressen i TTIP


Ali Esbati, Vänsterpartiets talesperson i arbetsrättsliga frågor, är klart oroad över det passiva och till intet förpliktigande svar han fått av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Det gäller en skriftlig fråga om vilka åtgärder ministern tänker vidta för att ILO:s kärnkonventioner ska vara en absolut bottenplatta i förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP.  Damberg avser nämligen inte vidta några sådana.
–  Risken för att grundläggande rättigheter för arbetstagarna ska komma på undantag i handeln mellan EU och USA är uppenbar. Det verkar inte vara något tydligt hinder för Mikael Damberg och regeringen, säger Ali Esbati.
–  Utan att respekten för ILO-konventioner blir en del av avtalet kan det här bli ännu ett bakslag för vanligt folk i dragkampen mot storbolagsintressen. Här borde en svensk socialdemokratisk minister vara tydlig, inte framstå som ambassadör för affärsintressen i EU och USA.

LO, TCO och SACO har ett tydligt krav: Ett frihandelsavtal mellan EU och USA måste vila på respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter – ILO:s kärnkonventioner (nr 87, 98 och 154) ska vara en absolut bottenplatta. Det handlar om så principiella saker som förhållandena för facklig organisering och kollektivavtalsförhandlingar. Vänsterpartiet står bakom detta krav. Ett avgörande problem är dock att USA inte har undertecknat dessa kärnkonventioner om grundläggande normer på arbetsmarknaden.
Dambergs svar på Ali Esbatis fråga är undanglidande. Enligt Damberg kan arbetstagares rättigheter istället stärkas genom att man i avtalet verkar för att USA tillämpar innehållet i de kärnkonventioner man idag inte är part till. Damberg framhåller även att man kan verka för att etablera ett forum för uppföljning och konsultation där fackliga rättigheter och kränkningar av dessa behandlas.
– Närings- och innovationsministerns svar visar tydligt att han inte anser att ILO:s kärnkonventioner ska vara en absolut bottenplatta för de fortsatta förhandlingarna om TTIP, säger Ali Esbati. Tidigare har vi tyvärr också fått höra regeringen försvara klausuler som ger storföretagen större möjligheter att stämma stater för demokratiskt fattade beslut.
Det är visserligen glädjande att ministern åtminstone inte vill sänka kraven vad gäller rättigheter i arbetslivet, menar Ali Esbati, men Dambergs förslag till lösningar är helt otillräckliga.
– Det här är ytterligare en anledning till att öppenheten runt TTIP måste bli större och den svenska regeringen måste bli mycket tydligare.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/ILOs-karnkonventioner-och-TTI_H21180/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/ILOs-karnkonventioner-och-TTI_H21280/

För mer information:

Ali Esbati,  arbetsmarknadspolitisk talesperson (V): 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

En kommentar till “Dags att regeringen på allvar respekterar arbetstagarnas intressen i TTIP”

  1. Gretchen Meyer

    Mikael Dammberg kommer från ungdomsförbundets högerfalang och har tydligen inte vuxit i byxorna för att värna om svenska arbetares trygghet. Dags för honom att hosta upp dammet och visa hur viktig han tycker den är.