Bättre regler för deltidsstämpling


Vänsterpartiet har kommit överens med regeringen om att förbättra villkoren för deltidsstämpling i budgetpropositionen för nästa år. Idag får en deltidsarbetslös högst 75 ersättningsdagar. Från 2017 kommer det istället att införas en gräns på 60 veckor.
– Det här är en viktig feministisk reform som kommer att förbättra villkoren för många deltidsarbetande kvinnor, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Den tidigare borgerliga regeringens begränsning för deltidsstämpling slog hårt mot dem som arbetar i kvinnodominerade branscher, där många arbetsgivare systematiskt organiserar arbetet utifrån deltidstjänster och tillfälliga anställningar i form av timvikariat.
Den nya tidsgränsen på 60 veckor, som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna, gäller för alla deltidsarbetslösa oavsett i hur hög grad ersättning uppbärs från arbetslöshetsförsäkringen. Reformen är värd ca 100 miljoner per år och förändringen ska genomföras under första kvartalet 2017.
– Vi vill bygga ett  jämlikare Sverige.  Att underlätta livet för tim- och deltidsanställda i handeln, omsorgen och andra serviceyrken är en viktig del i det arbetet. Med bättre regler för deltidsstämpling ökar deras trygghet och deras ekonomiska situation förbättras.
– Det här är en jämlikhetsreform som gör stor skillnad för de människor som berörs, säger Ulla Andersson.

5 kommentarer till “Bättre regler för deltidsstämpling”

 1. Jörgen Myhrman

  Men det var väl ändå en sosseregering som införde begränsningen i deltidsstämplingen? Måste ha varit i slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Mona Sahlin fick det mindre behagliga jobbet att resa riket runt och förklara för alla deltidsarbetande undersköterskor och andra.

 2. marant

  Nej, den infördes av regeringen Reinfeldt. I april 2008 sänktes möjligheten att deltidsstämpla i a-kassan från 300 till 75 dagar.

 3. Bea

  Jag hoppas att detta verkligen blir bättre och att de 60 veckorna är under en period med a-kassa och inte bara under en period av 60 veckor. 75 dagar är ju 15 veckor och 60 veckor kan ju vara 300 dagar.

 4. michael wiik

  Kan man vara säker på att detta gäller nu
  Har presis averkat mina 75 deltidsdagar
  Får ja 60 nya veckor eller dras mina 75averkade dagar bort nu

 5. marant

  Ja, det gäller. De nya reglerna börjar dock att gälla först 2017.