Avgiftsfri mammografi räddar liv


Idag, 1 juli, blir mammografiscreening gratis. Sedan tidigare erbjuder samtliga landsting och regioner mammografiscreening till kvinnor mellan 40 och 74 år i syfte att upptäcka bröstcancer. Att undersökningen nu blir avgiftsfri är en av de välfärdsreformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Screening är en beprövad metod för att upptäcka den i tid. Varje år räddar mammografi många liv. Men två av tio kvinnor väljer bort undersökningen. Ofta är det kvinnor med låg utbildningsnivå, svag ekonomi eller kvinnor med utländsk härkomst som inte kommer på undersökningarna.

– Ingen ska behöva välja mellan att köpa mat till barnen och att genomgå en undersökning som kan rädda liv. När undersökningen nu blir avgiftsfri behöver ingen välja bort den för att de inte har råd. Därmed kan fler fall av bröstcancer upptäckas i tid, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Hälsan är det område där den ekonomiska ojämlikheten märks tydligast. Bland kvinnor i åldern 35-64 år dödligheten mer än dubbelt så hög bland de med förgymnasial utbildning som bland de med eftergymnasial utbildning.

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

 

4 kommentarer till “Avgiftsfri mammografi räddar liv”

  1. Daniel

    Hej. Jag undrar bara om jag kan få källorna på att avgiftsfri mammografi rent faktiskt räddar liv. Är ju ett väldigt starkt påstående, och när så många andra faktorer spelar in (som ni tar upp i artikeln) är det ju viktigt att det finns belägg för er rubrik. Speciellt när man använder detta påstående som motivation till ett politiskt beslut. Lite förvånad att ni inte har källorna med i texten.

  2. Daniel

    Tack för källorna. Inga av dessa handlar dock om huruvida avgiftsfri mammografi räddar liv eller inte. Förutom ekonomi kan man tänka sig att andra faktorer bidrar till att kvinnor inte går till mammografi (t.ex. utbildningsnivå, social status, kulturella faktorer m.m.). Det är därför vi använder oss av forskning för att ta reda på om t.ex. Gratis mammografi i sig räddar liv. Jag tycker det är allvarligt att Vänsterpartiet hävdar detta utan att därefter presentera vetenskapliga belägg för ett sådant kraftfullt uttalande (som man dessutom redan har valt att satsa pengar på). I mina ögon sänker det er trovärdighet.