Allt om atomen anmäld till Konsumentverket


Tolv riksdagsledamöter från de tre rödgröna riksdagspartierna anmäler idag annonsbilagan Allt om atomen i Dagens Nyheter till Konsumentverket för vilseledande reklam och marknadsföring. Bland anmälarna återfinns även filmarna Maj Wechselmann och Gösta Elmquist samt skådespelaren Solveig Ternström.

Bakgrund till anmälan

I mars månad utkom den kärnkraftspositiva tidningen Allt om atomen som en annonsbilaga inbladad i Dagens Nyheter. Annonsören var Vattenfall samt Svenskt kärntekniskt centrum (SKC). I tidningen presenterades kritiska synpunkter på kärnkraft i förvrängd form och framställdes som myter. Tidningen innehöll mycket lite konkreta fakta. Istället innehöll den intervjuer och uttalanden av personer som var positiva till kärnkraften och som man skulle förvänta sig vara ”auktoriteter på området”.

Ett brott mot marknadsföringslagen

Samtidigt fanns i flera artiklar grova sakfel. Det påstods exempelvis på flera ställen att kärnkraften skulle vara koldioxidfri, koldioxidneutral eller koldioxidsnål. Detta gjorde man trots att man måste ha känt till att så inte är fallet. Redan 2009 slog Konsumentverket fast att el-företaget E.ON, som påstått att kärnkraften var koldioxidfri, koldioxidneutral eller koldioxidssnål, ägnat sig åt vilseledande reklam och marknadsföring.

Ännu ett brott mot marknadsföringslagen

Men trots domen mot E.ON väljer tidningen Allt om atomen att dra samma lögner ogenerat. I flera artiklar, i både brödtext och rubriker, framställs kärnkraften som en ren energikälla utan koldioxidutsläpp. Tidningen Allt om atomen innehåller även en rad tvärsäkra uttalanden om att man inte sett några genetiska skador efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. I EU-kommissionens senaste rapport 2011 (NO 170) slår man fast att det högsta antalet barn med medfödda defekter i Europa finns i Ukraina.

Inte en enda kärnkraftskritisk röst finns i tidningen. Därför är det extra uppskakande att tidningen bjuds ut gratis som läromedel till skolorna. Den uppfyller inte det ringaste krav på allsidig information. Av ovanstående skäl anmäler vi tidningen Allt om atomen till Konsumentverket som ett uppenbart brott mot Marknadsföringslagen.

Bengt Berg (V)
Stina Bergström (MP)
Tina Ehn (MP)
Gösta Elmquist, journalist
Jonas Gunnarsson (S)
Siv Holma (V)
Jens Holm (V)
Amineh Kakabaveh (V)
Annika Lillemets (MP)
Lise Nordin (MP)
Lena Olsson (V)
Kent Persson (V)
Solveig Ternström, skådespelare
Maj Wechselmann, filmare.

Anmälan bifogas i sin helhet.TILL KONSUMENTVERKET 4

Kontakt:
Maj Wechselmann 070-416 39 30, 08-662 26 77

5 kommentarer till “Allt om atomen anmäld till Konsumentverket”

 1. Petra Modee

  Bra att fler anmäler Atomen! Snart är vi en folkrörelse. Detta skulle inte hända om kärnkraftsindustrin var tvungen att betala sina egna kostnader – inklusive heltäckande ansvarsförsäkring – som vi vill att de ska göra. Vill du också det? Skriv under vår petition (finns även i Finland och Österrike) som kräver en ansvarsförsäkring motsvarande 400 miljarder euro/reaktor.

 2. Johan D

  Men snälla nån. Det är en branschtidning. Deras syfte är ju i princip att vara åt reklamhållet. Sedan att just denna tidning faktiskt har rätt i sina påståenden är en mindre fråga (vi var t.ex. många som skrev på naturskyddsföreningens blogginlägg om detta med dåligt bemötande – gå in och skriv er konkreta kritik där istället).

  Är det inte så att när argumenten tryter tar man till censurkortet. Här är t.ex en branschtidning för svensk vind. Jag skulle aldrig komma på tanken att anmäla den

  http://www.vindkraftsbranschen.se/pressrum/tidningen-vind/

 3. Johan D

  I övrigt måste vi med vänsteråsikter bli bättre att se kärnkraften för det positiva den är och inse att det inte är en vänster/högerfråga utan endast ett sätt att producera el.

  I övriga frågor, som t.ex vinster i välfärden, har vi ett intelligent och faktabaserat synsätt. Varför kan vi inte ha det med kärnkraften också?

 4. Janne

  ”Men snälla nån. Det är en branschtidning.”
  Men snälla nån, det här är ingen branschtidning. Den ger sig i alla fall inte ut för att vara branschtidning, utan den ges ut som UTBILDNINGSMTERIAL!!! Det hade du nog sett om du läst igenom hela inlägget eller anmälan. Censur har för övrigt ingenting med saken att göra. Inte en ens branschtidningar och reklam påstå precis vad som helst E.ON blev fällda när de påstod samma sak trots att det var deras egen reklamtidning. Vissa tycks tro att yttrandefrihet handlar om att vem som helst ska få säga vad som helst utan att bli emotsagda, men vi får nog faktiskt finna oss i att yttrandefriheten även ger andra rätt att ha åsikter om våra åsikter.

  Janne

 5. Johan D

  Janne, vad är det i tidningen som inte stämmer? Kärnkraft är i all väsentlighet koldioxidfri. Sedan kan jag tycka det är lite dumt att skriva helt koldioxidfri när blodhundarna tittar på. Men faktum kvartstår.

  Med samma hetsjakt mot andra produkter skulle innebära att konsumentverket skulle få nyrekrutera.

  Det handlar knappast om att ”få säga vad som helst utan att bli emotsagda”