abdi-minnes

Abdirahim Hassans minnesfond är inrättad av Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm. Syftet är att i Abdirahim Hassans anda stödja dels organisering av gräsrotsarbete i Sverige, dels internationellt solidaritetsarbete, som syftar till att främja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Abdirahim Hassan eller Abdi, som han kallades, sköts till döds i Somalia i augusti 2013. Abdi föddes i Somalia och växte upp i Husby. År 2009 gick Abdi med i Ung Vänster. Han var målmedveten och ville lära sig mer om organisering för att ta med sig de kunskaperna till Somalia i syfte att organisera vänstern och fackföreningsrörelsen där. Alla som lärde känna Abdi i Sverige – och det var många – såg honom som en oerhört drivande gräsrot för vanliga människors rätt och värdighet i Sverige.

Beslutet att upprätta minnesfonden har fattats i samråd med familjen. Pengarna som samlas in kommer att gå till verksamhet i Abdis anda. Prissumman är 20.000 kronor.

Bankgironummer 241-6261
Märk insättningen med: Till Abdis minne

 

Pristagare

 

2015 – Förenade förorter
Motivering: Deras spoken word-arrangemang har dragit fulla hus på plats efter plats. De har visat den styrka som finns i att bygga upp nya plattformar, av orten och för orten. Abdirahim Hassan arbetade för ett Sverige där alla får sin röst hörd. Förenade Förorter har lagt sten på sten till grunden för det samhället och varit en stark kraft för att bryta segregationen i den svenska kulturscenen. De har öppnat vägen för många att tillsammans sätta ord på den verklighet vi lever i. Vi hoppas att medlen från Abdis minnesfond ska vara ett konkret stöd i det arbetet.
Förenade Förorter – mottagare av Abdipriset 2015

2014 – StreetGäris
Motivering: StreetGäris arbete visar att det går att vara både bred och intensiv, både högtflygande och vardaglig. Det visar att livet är större tillsammans. Det visar att allt från bokcirklar, demonstrationer och panelsamtal till fester och klädbytardagar, går att knyta ihop med en tydlig röd tråd: att stötta varandra och hålla ihop. Det här är precis den sorts saker Abdi brann för. Vi vill dela ut det första priset från Abdirahim Hassans minnesfond till StreetGäris, ett av de finaste exemplen på gräsrotsaktivism vi har sett.
Pressmeddelande
Streetgäris fick Abdipriset